Amelandkandidaat voor de PS – 2 –

HOLLUM – Drie Amelanders staan op een kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, die op 2 maart plaatsvinden.

Suzanna Twickler uit Buren staat op de veertiende plaats van de CDA lijst.

Albert Huizeling uit Nes staat op de dertiende plaats van de PVV lijst.

Piet IJnsen staat op nummer veertien van de PBF lijst.

We maken kennis met de kandidaten.

Albert Huizeling

Albert Huizeling woont in Nes op Ameland. Hij is in Groningen geboren in 1965 en woont sinds 17 jaar op Ameland. Huizeling is getrouwd met Anna uit Nes en schilder bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland.

Sinds wanneer ben je lid van de PVV en wat heeft je doen besluiten voor deze politieke beweging te kiezen?

“Ik koos voor de PVV omdat hun ideologieën en de duidelijke taal waar ze voor staan me aanspraken, naast het open karakter om met iedereen te praten, ook al is hij een gewone huisschilder met goede ideeën en oplossingen.

Begin Mei 2010 heb ik contact gezocht met de Partij Voor De Vrijheid (PVV) via hun website. Via de site heb ik de vraag gesteld of ze ook iemand van een Waddeneiland konden gebruiken, namelijk Ameland en toen heb ik mij voorgesteld als schilder bij de gemeente Ameland, die Vakbondsconsulent is geweest van de ABVAKABO en dat ik in het georganiseerd overleg tussen vakbonden en gemeente heb gezeten en dat ik iemand ben, die verandering wil in Nederland.

Ik heb gemeld dat ik graag eens langs wilde komen om van gedachte te wisselen.

In een goed gesprek daarop kreeg ik een uitnodiging van Tweede Kamerlid Teun van Dijck, waarna ik in Den Haag in het Tweede Kamergebouw een gesprek van één uur met de PVV heb gehad over wat ik voor ogen had met Nederland, Fryslân en de Waddeneilanden en over mijn ideeën.

Ik kreeg toen de vraag of ik niet op de lijst wilde van de PVV in Fryslân voor de Provinciale Staten verkiezingen op 2 maart op nummer 13. Hierop heb ik volmondig ‘ja’ gezegd, omdat ik bij de PVV het gevoel kreeg dat deze partij naar de gewone man luisterde en ik dit zeer waardeer.”

Wat is je politieke ervaring?

Mijn politieke ervaring is, dat ik lid ben geweest van de PvdA op Ameland, maar na twee vergaderingen had ik het wel gezien, daar hun standpunten bij mij helemaal verkeerd vielen. Vooral landelijk gezien. Voor de rest heb ik de eilandpolitiek vanaf de zijlijn gevolgd via de Lokale Omroep Ameland en het Internet en landelijk via tv en Internet www.tweedekamer.nl.”

Wat wil je met je politieke loopbaan?

Ik wil samen met mijn vrienden van de PVV Fryslân ook Fryslân veranderen tot een economische welvarende provincie waar de politiek naar de burger gaat luisteren en hun belastingcenten goed gaat besteden door daar zuinig op te zijn, dit geld niet weg te geven aan onzinnige subsidies zoals windmolens en linkse milieugroeperingen, die alleen maar op subsidie draaien en drijven.

Wat wij als PVV Fryslân willen, is schoolzwemmen op elke basisschool. Wij zijn een waterrijke provincie en elk kind moet kunnen zwemmen.

Wij willen geen nieuwe AZC’s in Fryslân.

Politie moet terug op het platteland en op de Waddeneilanden.

Geen inmenging vanuit Europa zoals Natura 2000, die hier op Ameland en de rest van Fryslân willen gaan vertellen wat wel en wat niet mag.

Bij gemeentelijke herindeling moet er een referendum komen, net als voor de Commissaris van de Koningin en de burgemeesters. Laat de bevolking uitmaken wie er gaat besturen.

Leeuwarden moet weer een universiteitsstad worden en we willen behoud van kleine dorpsscholen. Er moet meer aandacht komen voor onze jongeren en ouderen, zodat die in de dorpen kunnen blijven wonen.”

Een dertiende plaats is niet zo’n hoge plaats voor de PS-verkiezingen, maar wat als je wel wordt gekozen. Ben je dan klaar voor je taak als Statenlid?

Het maakte mij niet uit op welke plaats ik sta; er wordt nu naar mij geluisterd, dat is belangrijk en mensen van de PVV in Den Haag luisteren naar wat ik te vertellen heb. Dat vind ik belangrijker dan een verkiesbare plaats, maar als ik genoeg stemmen krijgen kan, dan kom ik er vanzelf wel. Dus: stem op lijst 8, Partij Voor de Vrijheid, dan wordt uw stem ook gehoord voor een duidelijk beter Fryslân.”

Wat is de ondersteuning die je krijgt vanuit de PVV?

“Wij praten over klasjes, waar wij aan deelnemen. Die worden gegeven door Tweede Kamerleden van de PVV Teun van Dijck en André Elissen. In de klasjes wordt alles uitgelegd over het hoe en wat.

Wat zijn je liefhebberijen?

Ik maak graag zelf muziek op gitaar en ik zit op het Koninklijk koor Cresendo als bas/ tenor. Met twee andere mannen en mijn nieuwe band Wad’n Muziek gaan wij leuke muziek brengen met eigen teksten. We spelen muziek op een mooi ritme.

Verder ben ik een fervent kitesurfer, als het hard waait.”

Heb je naast je muziek en sport nog tijd voor politiek?

Ik ga wat minder sporten en ik wil muziek samen met politiek gaan combineren, mocht ik in de Provinciale Staten gekozen worden.”

Hoeveel tijd gaat er nu in je politieke werk zitten?

“Ongeveer twintig uur per week. Dat betekent dat er een hoop vrije tijd in gaat zitten, maar dat doet het nu ook al.”

Moet je vaak naar de wal en waar ga je dan naar toe voor wat voor bijeenkomsten?

Ja, ik ga vaak naar de wal om te overleggen. Meestal is dit op een locatie in Fryslân, maar vanaf 2 maart op het provinciehuis in Leeuwarden, denk ik.”

Waarom word je zo afgeschermd door de partij? Waarom mag je niet spontaan instemmen met een vraaggesprek? (er ging heel wat telefoon- en mailverkeer vooraf aan het vraaggesprek, voordat de provinciale partijtop toestemming gaf)

“De PVV is een professionele partij waar afspraken gelden en daar houd ik mij aan.”

Wat wil je op Ameland bereiken? Wat zijn je onderwerpen die bij het eiland passen?

Ik wil op Ameland bereiken, dat er minder regels komen vanuit Europa tegen bewoners en recreanten en meer economie komt die samengaat met onze prachtige natuur.

Mensen moeten kunnen genieten van en recreëren op ons prachtige strand en het wad. Het eiland Ameland verkoopt zichzelf door hoe wij het doen op Ameland. Geheel Nederland kan een voorbeeld nemen aan Ameland.”

Ga je ook een gemeentelijke afdeling van de PVV oprichten en meedoen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen?                 

Als dit gaat gebeuren, dan gaat dit in overleg met de PVV Den Haag en PVV Fryslân. We bekijken dan of dit zinvol is.”

Hoe volg je de gemeenteraad van Ameland?

Via de stream van de Lokale Omroep Ameland waar ik anderhalf jaar lang een countryprogramma mocht presenteren en via de website van gemeente Ameland.”

Hoe schat je de kansen van de PVV voor de PS in?

De Partij Voor De Vrijheid wordt de grootste winnaar.”

Is jouw thuisfront ook PVV aanhanger?

Niet iedereen maar dat respecteer ik. Van huis uit stemden wij op de RPF, Reformatorische Politieke Federatie. Mijn opa en oma van de ene kant waren hervormd en van de andere kant gereformeerd. Ik ben nu katholiek door mijn huwelijk, dus ik ben van alle markten thuis en ja, ik heb ook op zondagschool moeten zitten en weet daar nog een hoop van.”

Is er een Amelandse kring van PVV aanhangers waar jij bij betrokken bent?

Er is alleen een aantal mensen die de durf hadden om samen met mij naar het gemeentehuis te gaan en daar de steunbetuigingen te tekenen zodat de PVV in Fryslân aan deze verkiezingen mee kan doen. Namens iedereen in de PVV bedankt voor uw steun. Stem 2 maart  Lijst 8  Partij Voor De Vrijheid.”

>>> lees hier het vraaggesprek met Suzanna Twickler (PS-kandidaat voor CDA)

>>> kijk hier voor Fryslan Kiest

>>> bekijk hier Dossier PS11

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *