Amelandkandidaat voor de PS – 1 –

HOLLUM – Drie Amelanders staan op een kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, die op 2 maart plaatsvinden.

Suzanna Twickler uit Buren staat op de veertiende plaats van de CDA lijst.

Albert Huizeling uit Nes staat op de dertiende plaats van de PVV lijst.

Piet IJnsen staat op nummer veertien van de PBF lijst.

We maken kennis met de kandidaten.

Suzanna Twickler                                    

Suzanna Twickler is in 1959 geboren in Nes op Ameland als vijfde dochter in het gezin van Casper en Gerda Twickler. “Ik woon officieel in Buren, maar verblijf sinds februari 2010 tijdelijk aan de Kardinaal de Jongweg om voor mijn ouders (en na het overlijden van vader) voor mijn moeder te zorgen.

Mijn beroep is jurist en ik werk momenteel als docent recht en beleid op de NHL Leeuwarden en ben ik verbonden aan het Wageningen UR Centre for Marine Policy in Leeuwarden. Ik ben bezig met de voorbereiding van mijn promotieonderzoek. Daarvoor heb ik ongeveer 30 jaar gewerkt voor diverse overheden waaronder gemeente Ameland, gemeente De Marne, gemeente Ooststellingwerf, de Ministeries van Justitie en VROM en Wetterskip Fryslân, voornamelijk als leidinggevende, maar bij de gemeente Ameland als medewerker.”

Sinds wanneer ben je lid van de CDA?

“Ik ben sinds de oprichting van de Amelander Energie Coöperatie (februari 2009) lid van het CDA. Ik was altijd al geïnteresseerd in politiek, maar door de oprichting van dit bedrijf krijg je als ondernemer direct te maken met de politiek en nu vanuit een geheel andere rol dan die ik altijd had als werknemer bij de overheid. Nu kom ik uit een CDA-nest en voel ik mij verwant aan de beginselen van deze partij, maar ik vind dat het CDA een veel groenere, duurzamere politiek kan voeren en een voorbeeld kan nemen aan andere politieke partijen, zoals Groen Links. Je kunt veranderingen alleen bewerkstelligen indien je actief lid bent, dus dat was reden om mij bij deze partij aan te melden en tevens aan te geven dat ik een actieve rol wil vervullen op met name het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Dat heeft geresulteerd in een aanbeveling vanuit de afdeling Ameland om mij op de lijst te zetten van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011. Dat gebeurt echter niet zomaar. Het CDA is een vereniging met een redelijk platte structuur, maar voordat je op een verkiezingslijst komt zul je moeten solliciteren en in je sollicitatiegesprek duidelijk moeten maken wat jouw meerwaarde is. Ik heb toen in mijn gesprek aangegeven dat ik het belangrijk vind dat het Waddengebied goed vertegenwoordigd is in de Provinciale Staten en voorts ben ik ingegaan op het belang om duurzaamheid te verankeren in de partij, waarbij ik met name heb verwezen naar de ideeën van Herman Wijffels”.

Wat heeft je doen besluiten om lid te worden van de CDA in plaats van een andere partij?

“Ik voel me verwant aan het CDA omdat dat mijn referentiekader is van een aantal generaties. Ik vind de C belangrijk en die vind ik niet bij andere partijen dan alleen bij de CU. De C staat voor relativering van het materiële. Ik vind het belangrijk dat je stil staat bij het immateriële. Onze samenleving is helaas doordrenkt van het materiële, waarbij we steeds meer moeten willen. Het consumeren is als het ware een nieuwe religie geworden. Je ziet het ook in het economisch beleid. Alles is gericht op groei terwijl we kunnen nagaan dat onbeperkte groei leidt tot een vernietiging van de aarde en onze schepping. Helaas voeren alle grote politieke partijen deze politiek, ook het CDA en we kunnen dat niet zomaar veranderen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat de economie in de komende 25 jaar verandert in een kringloopeconomie, zodat groei niet meer ten koste hoeft te gaan van de wereld om ons heen. Dat is voor mij reden om juist lid van deze partij te zijn en van binnen uit veranderingen op gang te brengen. Het aardige is dat met name de jongerenafdeling van het CDA ook deze veranderingen wil en dat geeft een goed gevoel.”

Wat is je politieke ervaring?

“Ik heb nog geen politieke ervaring”

Wat wil je met je politieke loopbaan?

“Wat ik wil bereiken in de Provinciale Staten is dat ik het Waddengebied kan vertegenwoordigen, het liefst samen met André Boersma van Terschelling en dat we dit waardevolle gebied een robuuste plek kunnen geven in het provinciaal bestuur, omdat er tot nog toe altijd over de bewoners van dit gebied wordt gesproken en zelden met. Daar wil ik verandering in brengen. De provincie krijgt steeds meer belangrijke taken, die van directe invloed zijn op het leven in het waddengebied en dan is het zaak dat we als bewoners een directe invloed uit kunnen oefenen. Dat gebeurt al door de bestuurders van de Waddeneilanden, maar het is goed dat we ook een directe ingang hebben op provinciaal niveau.

Een veertiende plaats is niet zo’n hoge plaats voor de PS, maar wat als je wordt gekozen. Ben je dan klaar voor je taak als Statenlid?

“Plek 14 is inderdaad op dit moment de hekkensluiterplaats. Mocht het CDA de landelijke trend volgen dan is de kans groot dat ik er niet in kom. Met voorkeurstemmen misschien wel, maar hoeveel we nodig hebben hangt van de kiesdeler af en die kunnen we nu nog niet vaststellen. Meestal zit die rond de 1200-1500 stemmen. De Waddeneilanden hebben niet zoveel stemmenmasssa, eenvoudigweg omdat we niet zoveel kiesgerechtigde inwoners hebben, maar het is het proberen waard.

Ik ga er dus voor en hoop lid van Provinciale Staten te worden. Op dit moment word ik klaargestoomd voor deze functie. Ik krijg allerlei trainingen en alle mogelijke ondersteuning vanuit het partijbureau en ik geniet met volle teugen. Ik wist niet dat het zo interessant kon zijn. In deze trainingen is het hard werken, je wordt behoorlijk met jezelf geconfronteerd. We hadden laatst een mediatraining en dan zie je hoe kwetsbaar je bent als je niet goed op de hoogte bent van alle ins and outs van een betreffend onderwerp. Ik geloof dat ik het er wel aardig vanaf bracht. Mijn onderwerp was (uiteraard) het waddengebied en de ontwikkelingen daar.”

Wat zijn je liefhebberijen?

“Ik besteed momenteel veel tijd aan de mantelzorg, mijn werk en AEC. En alle onderdelen doe ik met evenveel enthousiasme en plezier. Af en toe ben ik voor mijn werk in het buitenland en dat is een verrijking. Je ontmoet andere collega’s, doet weer nieuw ideeën en inspiratie op. Maar ook thuis op Ameland geniet ik. De dagelijkse bootreizen vind ik geen last maar geven mij de gelegenheid om contact te hebben met de Amelanders. Ik wandel en fiets graag op Ameland en verder lees ik veel.

Hobby’s heb ik niet zo, maar ik reis graag en dat doe ik dan ook zoveel mogelijk. Het maakt niet uit waar naartoe, maar het liefst ben ik toch bij mijn familie in Australië.

Hoeveel tijd gaat er nu in je politieke werk zitten?

“Op dit moment ben ik een dag in de week, meestal de zaterdag, voor het CDA aan het werk en ook door de week op een of twee avonden wil ik nog wel eens iets doen. Ik wil voor mezelf het gevoel hebben dat ik voor wat betreft de onderwerpen, die me raken, “in control” ben. Eerlijk is eerlijk: ik zou meer tijd aan het politieke werk moeten besteden, maar er gaan maar 24 uur in een etmaal.”

Moet je vaak reizen en waar ga je dan naar toe en voor wat voor politieke bijeenkomsten?

“Jazeker. Reizen hoort bij het politieke vak, merk ik. Ik ben vooral op de zaterdagen veel op pad. Moet naar allerlei bijeenkomsten in de provincie. Ik heb contacten in Den Haag, maar die dateren van mijn eerdere banen en als ik die mensen wil benaderen, dan volstaat vaak een telefoontje of een email. Op dit moment concentreer ik me op de provincie Friesland en het waddengebied. De bijeenkomsten die ik bezoek zijn met name afdelingsbijeenkomsten van de partij, ontmoetingen met belangengroepen, etc. Zo ben ik bijvoorbeeld 24 februari a.s. ’s avonds in Drachten waar er een bijeenkomst is van CDA-vrouwen, waar ook de pers bij aanwezig is. We mogen ook gasten meenemen, dus als er mensen zijn van Ameland, die er voor voelen om mee te gaan, dan zijn ze van harte welkom. De bijeenkomst is in De Lawei in Drachten om 20.00 uur.”

De PVV kandidaat wordt heel erg afgeschermd voor de pers. Hoe zit dat bij het CDA?

“Ik heb alle vrijheid om contacten te leggen met de buitenwereld en wordt daarin niet afgeschermd, maar juist ondersteund door het partijbureau. Ik ervaar geen enkele belemmering en alleen maar stimulansen. Ik hoop de komende weken zichtbaar te zijn bij de verkiezingen en hopelijk ook daarna als Statenlid.

Alhoewel ik dat wel zou moeten, heb ik nog geen studie gemaakt van de PVV. Ik behoor zelf tot het kritische 1/3 deel van het CDA en ben van mening dat we in Nederland de Grondwet in al zijn details horen te respecteren. Dat neemt niet weg dat je internationale ontwikkelingen goed moet beoordelen op de effecten, die ze voor Nederland kunnen hebben. Maar een politiek gebaseerd op angst geeft naar mijn mening een verkrampte, gestolde samenleving, die alleen nog maar negatieve energie geeft. Beter is uit te gaan van een positieve grondhouding en die ontmoet ik iedere week weer bij het CDA (Ook bij de andere partijen; de PVV is geen partij maar een beweging). Ik ontmoet deze positiviteit ook in mijn werk. Het is een verrijking om met jongeren te werken. Zij hebben vaak de problemen, die wij nu hebben, al lang opgelost. Ik zou zeggen: kijk momenteel naar Egypte, Tunesië, destijds Oost-Europa. Het zijn vaak de jongeren die veranderingen op gang brengen.”

Wat wil je voor de provincie en voor Ameland bereiken?

Ik heb drie speerpunten. Op provinciaal niveau wil ik bereiken dat we in de provincie goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. Op dit moment mogen we niet klagen, maar het kan beter. Het wereldwijde onverantwoorde gedrag van de banken- en verzekeringssectoren  heeft ervoor gezorgd dat we op alle terreinen flink  moeten bezuinigingen. Ik wil dit benadrukken, omdat het momenteel lijkt dat nu CDA en VVD weer regeren, bezuinigen een stokpaardje is van deze partijen, maar de hele EU bezuinigt momenteel en wij zullen daarin mee moeten doen in alle sectoren van de samenleving helaas, maar dat terzijde.

Ten aanzien van het openbaar vervoer wil ik bereiken dat het provinciaal bestuur desnoods evenveel dan wel meer gemeenschapsgeld stopt in deze taak om alle delen in deze plattelandsprovincie goed bereikbaar te houden. Ik merk zelf dagelijks hoe belangrijk het is dat je je kunt verplaatsen. Mobiliteit zorgt ervoor dat er in de samenleving een bepaalde dynamiek blijft bestaan, die nodig is voor onze ontwikkeling. Als je je moet gaan beperken in deze mobiliteit, kun je jezelf minder goed ontwikkelen. Je gaat bijvoorbeeld niet naar een bepaalde stad om te studeren, omdat dat teveel logistieke problemen met zich meebrengt. Of je bezoekt je familielid elders niet, omdat je uren onderweg bent en het niet loont om er naartoe te gaan, etc. etc. Ik vind een goed openbaar vervoer dan ook een elementair belang in ons leven.

Een tweede speerpunt is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met name in de energiesector. Ik laat daarin een niet-CDA geluid horen, want ik ben tegen de verdere ontwikkeling van kernenergie en voor de ontwikkeling van alternatieve, groene energiebronnen, zoals de zon. Ik ga er daarbij van uit dat we de komende 30 jaar in een veranderingsproces zitten, waarbij we de alternatieve energiebronnen steeds beter weten te ontwikkelen. Ik ben er dan ook een voorstander van dat onze provincie hierin een belangrijke rol krijgt en het onderzoek op dit gebied verder stimuleert.

Het laatste speerpunt is natuurlijk het waddengebied. 30 Jaar internationale en nationale regels en bescherming hebben geleid tot een steeds slechter wordende ecologische situatie. Deze week is de Noordzeekustzone aangewezen als Natura 2000 gebied en op zich lijkt me dat een goede ontwikkeling, maar als er geen flankerend beleid is, dus beleid dat zich niet alleen richt op de natuur, maar ook op de andere onderwerpen zoals scheepvaart, olie- en gasboringen e.d. helpt die aanwijzing niet om de natuur te herstellen. Je ziet het in het waddengebied, waarin Nederland zowel koopman als dominee is en een ‘alles-moet-kunnen-politiek” hanteert. Daarbij ontstaan gekke situaties zoals het verbieden van vissen met eeuwenoude technieken om de palingstand te beschermen, terwijl ondertussen twee kolencentrales in de Eemshaven worden gebouwd, er naar aardgas wordt geboord, zout wordt gewonnen onder de Waddenzee, etc.etc. De verhoudingen in het waddenbeleid zijn naar mijn mening helemaal  zoek en het beleid is doorgeschoten. Er wordt niet geluisterd naar de bevolking maar alleen naar goed georganiseerde belangengroepen, die een warme ingang in Den Haag hebben. Dat wil ik graag veranderen en ik zou graag de bewoners van dit waardevolle gebied een stem willen geven.”

Hoe volg je de gemeenteraad van Ameland en hoe volg je de provincie?

“Ik probeer zoveel mogelijk via de LOA de raadsvergaderingen te volgen en de statenvergaderingen heb ik nog niet bij kunnen wonen, helaas. Wel de voorbereiding ervan en na afloop de evaluaties binnen de partij.”

Ga je ook deelnemen aan de eilander politiek om mee te doen met de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

“Ik heb geen ambities in die zin, maar als ik ervoor gevraagd wordt zal ik het natuurlijk overwegen.”

Hoe schat je de kansen van de CDA voor de PS in?

“Ik hoop natuurlijk dat we het aantal stemmen van 2007 weten te behouden, maar er zijn volgens mij meer partijen die meedoen en dat betekent wiskundig gezien dat we met minder kiezers  de stemmen over meer partijen moeten verdelen en dus kunnen gaan verliezen.

Maar verkiezingen zijn allesbehalve wiskundig en rationeel. Ik hoop dat André Boersma en ik gekozen worden en dat we het Waddengebied de komende vier jaar goed kunnen vertegenwoordigen. Daar ga ik voor!”

>>> lees hier het vraaggesprek met Albert Huizeling (PS-kandidaat voor PVV)

>>> kijk hier voor Fryslan Kiest

>>> bekijk hier Dossier PS11

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *