Amelandia staat op scherp

HOLLUM – Sportclub Amelandia staat op scherp. De omnivereniging die gebruikmaakt van het voetbalveld en de tennisbanen waar De nieuwe Stelp geprojecteerd is, wil meedenken over de ouderenvoorziening in het gebied aan de Oranjeweg bij Hollum en ziet kansen als het gaat om versterking van functies op locatie De Slinger. Amelandia heeft dan ook zitting genomen in de ontwikkelgroep die meedenkt over de invulling van het gebied.

De sportvereniging heeft op een rijtje gezet wat voor ruimte en voorzieningen zij nodigt heeft. De vereniging is huiverig voor de ondergeschikte rol van sport in het gebied. “Gelet ook op de wensen rondom ouderenzorg, ontstaat bij ons het beeld dat de situering van de huidige bebouwing op de locatie in verhouding tot de wensen die er zijn, wel eens tot een onmogelijkheid van het plan zou kunnen leiden,” schrijven bestuursleden Jan Jaap Werkman en Peter Wijnberg aan het gemeentebestuur. Amelandia wil een volwaardige en zelfstandige sportvereniging zijn en daar heeft de vereniging geen duur kunstgrasveld voor nodig. Wel heeft de vereniging twee voetbalvelden op het wensenlijstje, twee tennisbanen, uitbreiding van de kleedkamers, behoud van de huidige sporthal en de materialen, een eigen kantine en een bestuurskamer.

Als Amelandia zeker is dat de gemeente deze wensen inwilligt, wil het verder meedenken over De nieuwe Stelp aan de Oranjeweg. De sportvereniging gooit de kont tegen de krib als de gemeente niet kan waarborgen dat de sportvereniging haar functie en voorzieningen kan behouden. Sport hoort een volwaardige plek in het te ontwikkelen plan te zijn, stellen Werkman en Wijnberg tot besluit.

klik op de foto's hieronder om de brief te lezen die vanvond op de lijst Ingekomen stukken van de raadsvergadering staat

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *