Amelanders geven commentaar bij scenario’s bereikbaarheid

HOLLUM – Ongeveer 180 bezoekers kwamen woensdag 18 september naar de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland na 2030. Een soortgelijke bijeenkomst in Dokkum, vorige week, maakte veel los; de scenario’s trokken volop aandacht in de media. Op Ameland kwam het tot een realistische discussie. “We moeten nuchter en objectief naar alle opties kijken”, zei burgemeester Van Klaveren aan het begin van de avond.

Ook gedeputeerde Avina Fokkens zocht de nuance. “Voor mij als gedeputeerde staat voorop dat Ameland bereikbaar moet blijven”, zei ze in haar openingswoord. “Maar ook uw eilandgevoel vind ik heel belangrijk.” Aan alle oplossingsrichtingen kleven voor- en nadelen, zo bleek tijdens de discussies. “Iedere optie is ingrijpend en kostbaar, al zijn er wel veel onderlinge verschillen”, zei projectleider Zjèf Budé van Rijkswaterstaat.

Scenario’s voor oplossingsrichtingen

Tijdens de avond presenteerde Rijkswaterstaat de drie toekomstscenario’s die vorige week ook in Dokkum centraal stonden. Het eerste scenario is het optimaliseren van de bestaande verbinding. Hierin blijft de route Holwerd-Nes gehandhaafd en worden vracht en personen met een auto gescheiden van personen zonder auto. Scenario twee is het optimaliseren van het bestaande concept en het veranderen van de vaarroute. Hierin wordt de vertreklocatie verplaatst naar Ferwert, omdat dan een betere aansluiting op de natuurlijke geulen mogelijk is. Op Ameland blijft de locatie Nes. Het derde scenario bestaat uit een niet-varende oplossing, zoals een tunnel onder het Wad.

De opkomst op Ameland was hoog en de sfeer was constructief, maar ook kritisch. Vanuit de zaal werden diverse vragen gesteld en de discussie na afloop leverden zowel kritische opmerkingen als bijval op. Deze worden meegenomen in de rapportage ‘Langetermijnoplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland’. Eind dit jaar wordt het rapport als advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden.

Langetermijnoplossingsrichtingen

Vanwege vertragingen op de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd is in 2015 in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestart met het Open Plan Proces (OPP) vaarverbinding Holwerd – Ameland. Het OPP heeft vijf kortetermijnmaatregelen opgeleverd en daarnaast een eindadvies voor de lange termijn.

Het eindadvies maakt duidelijk dat vanwege de morfologische trends de kortetermijnmaatregelen geen oplossing zijn voor de lange termijn. Om in de toekomst de bereikbaarheid van Ameland vanaf de vaste wal te borgen, stelde het OPP voor om te komen tot een duurzame en gedragen langetermijnoplossing voor de volgende concessieverlening (vanaf 2029).

Naast de informatieavonden wordt de projectgroep voor het maken van het advies geadviseerd door experts en een adviesgroep. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van o.a. Wagenborg Passagiersdiensten, de Coalitie Wadden Natuurlijk, consumentenplatform Waddenveren, ondernemersplatform Ameland, dorpsbelangen en Holwerd aan Zee.

Bron: RWS NN

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *