Amelander scholen niet eens over herfstvakantie

HOLLUM – De Amelander herfstvakantie is een vakantie van twee weken, een verworvenheid waar de Waddeneilanden graag gebruik van maken. Met goedkeuring van het ministerie, mits alle scholen op het eiland een gelijke periode aanhouden. Doorgaans is dat de laatste week van september en de eerste week van oktober, maar dat kan een weekje schuiven als de zomervakantie vroeg of laat uitpakt. De herfstvakantie 2017 zorgt voor onenigheid op het eiland. De Kardinaal de Jongschool, ’t Ienster, De Schakel, de Koningin Wilhelminaschool voor basisonderwijs en de Burgemeester Waldaschool (BWS) voor VMBO zitten niet op één lijn.

Aan het begin van schooljaar 2016 – 2017 hielden de gezamenlijke medezeggenschapsraden een enquête om te peilen hoe ouders denken over de verschuiving van de Amelander herfstvakantie van week 39-40 naar week 40-41. De directeuren van alle Amelander scholen zijn van mening dat het opschuiven van de zomervakantie door het ministerie van 1 juli naar 8 juli automatisch ook moet gelden voor de herfstvakantie. Onderwijskundig gezien is een regelmatige verdeling van de vakanties, met daartussen telkens 7 à 8 lesweken, de meest ideale situatie. Met de herfstvakantie in week 39-40 zouden de scholen na de zomervakantie 6 (basisscholen) of 5 lesweken (BWS) hebben en daarna 11 weken tot de kerstvakantie. Dat laatste wordt door velen als veel te lang ervaren.

“Voor alle duidelijkheid,” zegt Bernhard Kamsma, directeur van zowel de BWS als de openbare basisscholen in Ballum en Hollum in een nieuwsbrief aan de ouders, “vind ik het wel belangrijk om te vermelden dat de directeuren, of ze nu wel of niet van de wal komen, niet van plan zijn om op korte of zelfs lange termijn de Amelander herfstvakantie af te schaffen of samen te willen laten vallen met de noordelijke herfstvakantie.”

Directeur Joop Overmars van de Kardinaal de Jongschool laat ook weten dat de scholen verdeeld zijn. “Het onderwerp ligt moeilijk.” Berend van de Meer van de Koningin Wilhelminaschool heeft week 40 en 41 onder voorbehoud in het vakantieschema voor zijn school gezet. Dat is op grond van afspraken waarop de afgelopen jaren deze vakantie is gepland.

De medezeggenschapsraden brengen hun advies uit aan de besturen van de scholen, die vervolgens een definitief besluit nemen over deze kwestie. De gezamenlijke besturen van de vijf eilandscholen beslissen of voor de Amelander herfstvakantie de macht der gewoonte (week 39-40) of onderwijskundige argumenten (week 40-41) de boventoon gaan voeren.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *