Amelander molen kan subsidie niet missen

BALLUM – STAM-directeur Joop de Jong zegt de gemeentelijke subsidie voor de aanpassing van de korenmolen in Nes niet te kunnen missen. De Phenix is gerestaureerd en er staat nog een grote aanpassing op het programma. Komend jaar wordt er een bezoekersruimte en een oliemolen gebouwd. Daar kreeg de Stichting Amelander Musea (STAM) in 2017 75.000 euro subsidie voor van de gemeente, maar in de laatste begrotingswijziging is die driekwart ton geschrapt. Joop de Jong spreekt vol ongeloof in op de raadscommissievergadering van maandag 9 december. Hij grijpt zijn kans om de raadsleden duidelijk te maken dat er wat hem betreft een misverstand is ontstaan en dat wat in 2017 is gegeven in 2019 niet kan worden teruggehaald. De Jong zegt het netjes: hij is “verbaasd.” Jarenlang voerde hij overleg met diverse partijen, waaronder de gemeente. De vergunning voor de aanpassingen is bijna rond. “We kunnen dan aan de slag.” Als de subsidie wegvalt, dan zit de STAM met een financieel gat. “Door deze moove brengt u de STAM in een flink probleem.”

Het misverstand ontstond toen bleek dat de verhoging van de molen, oorspronkelijk onderdeel van het plan, vanwege de monumentale status niet mocht. De gemeente oordeelde dat hierdoor de grondslag voor de subsidie verdween en harkte de 75.000 euro terug in de kas. “Onzin. Dat klopt niet,” zegt De Jong. De plannen zijn wat aangepast en de verhoging van het duin is geschrapt, maar verder gaat de uitbreiding van de molen gewoon door. De Jong: “Ik hoop dat u nog terug wilt komen op uw voorstel.”

William de Jong (AmelandEén) geeft de molendirecteur boter bij de vis: het raadslid zegt toe de kwestie nog eens in zijn fractie te willen bespreken. Hij gaat zelfs al een stapje verder door te zeggen dat AmelandEén in de raadsvergadering van 16 december waarschijnlijk met een amendement komt. Raadslid Algemeen Belang Ameland Piet IJnsen verbaast zich hogelijk over de zaak. “Wat speelt hier? Wat is hier gaande?”

Burgemeester Gerard van Klaveren probeert een logische verklaring te geven: “Een verandering in het proces is reden voor een correctie.” Ook meldt hij goed te hebben geluisterd naar de woorden tijdens de inspreekbeurt van Joop de Jong. De burgemeester nodigt de museumdirecteur deze week nog uit op het gemeentehuis voor een onderhoud met de ambtenarij. Op 16 december beslist de raad.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *