Amelander Evenementenbeleid

BALLUM – Nog tot en met 12 december ligt het Evenementenbeleid van gemeente Ameland ter inzage op het gemeentehuis. Het evenementenbeleid fungeert voor de gemeente als beoordelingskader voor de aanvragen van een evenementenvergunning.
BALLUM – Ameland is een mooi decor voor evenementen, vindt de gemeente. Ze heeft beleid opgesteld omdat ze zicht wil hebben op de risico’s, overlast en de positieve effecten om beter te kunnen sturen wat ze wel en wat ze niet binnen de gemeentegrenzen aan festiviteiten wil toestaan. De basis voor het beleid vormen gegevens van vier jaar geleden.
De gemeente heeft ongeveer 50 evenementen per jaar die variëren van middagbraderie tot driedaags sportfestival. De beleidsnota spreekt van zes soorten: muziek en theater, sport, markten, culturele evenementen, dorpsfeesten en een restgroep die ‘andersoortig’ is genoemd. Als belangrijkste culturele evenement van het eiland wordt de lancering van de paardenreddingboot gezien. Sunneklaasspeulen heeft geen evenementenstatus omdat het niet centraal wordt georganiseerd.
Nes en Buren zijn het meest geschikt voor evenementen, zegt Paul Kiewiet in de beleidsnota. Kiewiet is als hoofd sectie VROM verantwoordelijk voor het stuk. “Nes en Buren zijn vanwege de afstand tot de boot beter geschikt voor evenementen die dagtoeristen trekken dan de westkant van het eiland,” schrijft hij.  De afstand van tien kilometer, enkele minuten met een taxi, een klein kwartier met de bus, een uur lopen of een half uur met de fiets die je kunt huren op enkele meters afstand van de veerboot zijn in Kiewiets ogen een schier onoverbrugbare drempel om evenementen voor dagtoeristen in Ballum, laat staan Hollum te organiseren. De evenementenorganisatoren doen er goed aan het beleid te bestuderen op het door Kiewiet verwoorde gemeentelijke vooroordeel.
En dat, terwijl het stuk noemt dat van alle dorpen Nes verreweg het meeste overlast ondervindt van al het leuks dat wordt georganiseerd. Een gemeente met een omvang die je in één dag kunt lopen, zou zich in een beleidstuk niet moeten verliezen in beoordelingen van meer of minder geschikt op basis van enkele kilometers afstand.
De zoneverdeling van het eiland is een verstandiger criterium. Zone 1 wordt grofweg gevormd door Hollum en Ballum. De hoofdfunctie van deze zone is natuur en landschap. Recreatie past ook. Zone 2 is omgeving Nes en Buren. Hier is natuur en recreatie de hoofdfunctie. De derde zone is Het Oerd met zijn natuurfunctie. Bij deze indeling is het voor iedereen duidelijk dat je in een natuurgebied geen luchtballonevenement organiseert. De gemeente kan er gewoonweg geen vergunning voor afgeven.
Gemeente Ameland wil dat de organisatoren op tijd hun vergunning aanvragen. Wie minder dan drie weken voor het festijn een aanvraag indient kan naar het felbegeerde papiertje fluiten. Voor sommige evenementen is die termijn zelfs verlengd naar 8 weken. De gemeente wil de evenementen actief gaan beheren. Tot nu toe ontbreekt sturing. Elementen zoals spreiding, diversiteit, samenwerking en concurrentie moeten meewegen. Nieuwe evenementen worden niet toegestaan op een datum van een bestaand evenement dat zijn bestaansrecht heeft verdiend. Dat zal de organisatoren als muziek in de oren klinken. In 2003 gaven de Dorpsbelangen al aan dat afstemmen nodig is en dat bestaande evenementen de voorkeur verdienen boven nieuwe.
Organisaties die zich aan de regels houden zullen weinig problemen ondervinden in het verkrijgen van gemeentelijke medewerking. Onbetrouwbare organisaties, evenementen die rommel achterlaten en hun zaakjes niet op orde hebben, zullen het jaar daarop aan strakkere voorwaarden moeten voldoen, zegt het beleidstuk streng.
Reacties van burgers op het ter inzage gelegde Evenementenbeleid worden beoordeeld en zo nodig in het stuk verwerkt alvorens het wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Het college is formeel bevoegd om het stuk te accorderen zonder dat het door de gemeenteraad wordt behandeld, maar het kan zijn dat het college de raad toch laat meepraten, laat Kiewiet weten. Burgers kunnen tot en met 12 december het stuk inzien en reageren.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *