AmelandEén roept op tot dialoog

BALLUM – AmelandEén geeft een verklaring uit over de gang van zaken rond de bestuurscrisis van gemeente Ameland. Siard Bonthuis, fractievoorzitter van AmelandEén vindt dat de politieke partijen op Ameland met elkaar in gesprek moeten blijven. De fractievoorzitter vindt dreigementen en ultimatums nutteloos. “Het is belangrijk dat we als raadsleden handelen op basis van de juiste feiten en argumenten als het gaat over de positie van een wethouder.” Ellen Bruins Slot kan haar wethouderstaken voorlopig blijven vervullen, meent Bonthuis.

AmelandEén wijst op wat er in de afgelopen anderhalf tot twee jaar is opgebouwd, en wil graag verder. “Door het opstappen van raadslid Marinus moeten we een nieuwe coalitie vormen”, zegt partijvoorzitter Andries Metz. “Dat is een tegenvaller, maar het is ook een kans voor Ameland. We willen samen met andere partijen een stevige bestuurlijke basis vormen. Dát is in het belang van Ameland. Met wat goede wil kan een nieuwe coalitie er over een paar weken zijn. Intussen kan het zittende college, met een minderheid in de raad, de lopende zaken behandelen. Ook dat is in het belang van het eiland”, aldus Metz.

Afgelopen vrijdag berichtte de Leeuwarder Courant op zijn website over de eis van de oppositie dat wethouder Bruins Slot voor 12:00 uur die middag haar ontslag ingediend moest hebben. Die eis suggereert, meent AmelandEén, dat het opstappen van raadslid Irma Marinus vanzelfsprekend zou moeten leiden tot het aftreden van wethouder Bruins Slot. “Die vanzelfsprekendheid is er totaal niet”, stelt Siard Bonthuis daar tegeover. “Er is geen enkele goede reden te bedenken waarom een goed functionerende wethouder weg zou moeten in de omstandigheden zoals ze er nu op Ameland zijn. Er moet wél een nieuwe coalitie worden gevormd en daarbij wordt de invulling van wethoudersposten opnieuw bekeken. Tot het aantreden van de nieuwe coalitie is het alleen maar in het belang van het eiland dat de wethouders hun taken blijven vervullen.”

Op 6 januari maakte AmelandEén via de pers kenbaar dat de partij zo snel mogelijk een nieuwe coalitie wil vormen. Op 7 januari is dit besproken in een openbare raadsvergadering. De raad diende toen geen motie van wantrouwen in en bestendigde dat het tijdelijke minderheidscollege tot het aantreden van een nieuw college de lopende zaken zal waarnemen.

Op maandag 13 januari stellen de oppositiepartijen in het presidium alsnog de eis dat wethouder Bruins Slot vertrekt. Bonthuis zegt niet te begrijpen waarom de oppositie zich nu ineens blind staart op het haastige vertrek van de wethouder, terwijl haar niets te verwijten valt, ze prima functioneert en op het eiland breed wordt gewaardeerd. “Het is een hardnekkig misverstand dat het opstappen van wethouder Bruins Slot procedureel gezien nu de enige juiste weg is. Dit is absoluut niet het geval. Er is geen sprake van wet of gewoonte, integendeel: het is juist gebruikelijk dat in de ontstane situatie een demissionair of minderheidscollege netjes zaken waarneemt en behartigt totdat er een nieuw college is gevormd.”

Het misverstand baart AmelandEén grote zorgen omdat een motie van wantrouwen inmiddels is ingediend. “Het opstappen van een wethouder heeft altijd een negatieve impact voor zowel de persoon als de gemeente”, zegt Bonthuis. “Het is heel belangrijk dat we het gesprek met elkaar aangaan en dat we vervolgens handelen op basis van de juiste feiten er argumenten. Het wegsturen van wethouder Bruins Slot kent geen enkele formele grondslag en dient geen enkel doel. Als partijen het eens worden, ontstaat geen onbedoelde schade, voor personen noch voor het eiland. De doorslaggevende stem ligt slechts bij één raadslid.” Tot zover de verklaring van AmelandEén, die er een chronologisch overzicht van de laatste gebeurtenissen aan toevoegt:

 • 5 januari 2020 – Tonnie Overdiep stopt per direct als voorzitter PvdA.
 • 6 januari 2020 – Irma Marinus kondigt vertrek aan en stapt uit haar partij, de PvdA, én stapt uit de coalitie.
 • 6 januari 2020 – AmelandEén maakt bekend snel een nieuwe coalitie te willen vormen en wil om te beginnen verkennende gesprekken voeren met alle partijen.
 • 7 januari 2020 – PvdA geeft onvrede richting Irma Marinus aan en vraagt om teruggeven zetel. (Klopt niet, zegt Marinus.)
 • 7 januari 2020 – In een extra raadsvergadering worden standpunten uitgewisseld over de positie van wethouder Bruins Slot. Een motie van wantrouwen blijft uit en een minderheidscollege wordt impliciet bestendigd.
 • 9 januari 2020 – Irma Marinus geeft aan wethouder Bruins Slot te steunen en een motie niet te willen steunen. (Klopt niet, zegt Marinus)
 • 13 januari 2020 – Tijdens de presidiumvergadering wordt een ultimatum gepresenteerd – partijen gaan niet in gesprek met AmelandEén tenzij Wethouder Bruins Slot haar ontslag indient. Anders wordt motie van wantrouwen ingediend – deze geniet steun van alle oppositie partijen.
 • 14 januari 2020 – Voorzitter AmelandEén reageert per mail op het gestelde ultimatum met een aantal vragen naar de partijen en fractievoorzitters en roept op alsnog in gesprek te gaan. Slechts 1 partij komt met antwoorden op de vragen.
 • 16 januari 2020 – Alle partijen hebben uiteindelijk aangegeven toch in gesprek te willen met AmelandEén. De fractie van Irma Marinus ziet geen rol voor zichzelf in de verkennende gesprekken.
 • 17 januari 2020 – De mail van voorzitter AmelandEén is gelekt naar Leeuwarder Courant en het ultimatum is openbaar gemaakt. Eén partij meldt zich weer af.
 • 18-21 januari 2020 – De andere partijen komen in wisselende samenstelling deelnemen aan de verkennende gesprekken.
 • 21 januari 2020 – Motie van wantrouwen ingediend bij griffier ter behandeling voor de openbare raadsvergadering van 27 januari.
 • 27 januari 2020 – Regulier geplande raadsvergadering waar motie van wantrouwen aan bod komt.
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *