AmelandEén en Algemeen Belang Ameland gaan formeren

BALLUM – Afgelopen week hebben de raadsfracties van Algemeen Belang Ameland en AmelandEén de collega raadsfracties geïnformeerd over de conclusie van de informatiefase: AmelandEén en Algemeen Belang Ameland starten samen met de formatie van een nieuwe coalitie. Aan deze conclusie ging een aantal stappen vooraf.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben alle partijen afgesproken eerst te werken aan een brede ‘Raadsagenda(-akkoord) 2022-2025’ deze is op 25 april unaniem vastgesteld. Conform de procesafspraken tussen partijen is daarna gestart met de eerste stap van coalitievorming. De primaire vraag bij deze eerste stap was: ‘welke samenstelling van een coalitie wordt als wenselijk, passend en haalbaar gezien?’

De logica dat AmelandEén en Algemeen Belang Ameland (resp. 4 en 3 zetels) in ieder geval de basis zouden moeten vormen werd breed onderschreven in de gesprekken met andere partijen. Diverse bredere samenstellingen van een coalitie zijn vervolgens onderzocht. Drie van de vier andere partijen hadden belangstelling voor deelname aan een nieuwe coalitie. Uiteindelijk hebben AmelandEén en Algemeen Belang Ameland de andere partijen moeten mededelen dat het niet is gelukt consensus te krijgen over een van de bredere varianten.

AmelandEén en Algemeen Belang Ameland gaan werken aan een compact en daadkrachtig coalitieakkoord dat gebaseerd is op de in april vastgestelde raadagenda. Voor de komende periode liggen er stevige ambities en opgaven en tegelijk zullen we moeten omgaan met meerdere mondiale onzekerheden. Dat alle raadsfracties de start van de nieuwe periode hebben omschreven als ‘prettig en constructief’ is de eerste winst voor het eiland.

Bron AmelandEén en Algemeen Belang Ameland

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *