Ameland’82 had graag verder willen regeren

NES – Ameland ’82 is boos, heel boos. De partij schrijft de boosheid van zich af in een brief aan de raad en het college van de gemeente Ameland, aan de redacties van media en aan de provinciale partijbesturen van het CDA en de VVD. Het ongenoegen van A’82 betreft het resultaat van het werk van informateurs Joop Lodewijks en Albert van Barneveld. A’82 schrijft het volgende:

“Door het onverwachte besluit van de informateurs van het CDA en de VVD van de afdeling Ameland d.d. 21 april 2017, is op Ameland totaal onverwacht een geheel andere coalitie gevormd, bestaande uit het CDA, de VVD en de PvdA en dat op een moment dat er nog vergaande onderhandelingen gaande waren om de bestaande coalitie tussen het CDA, de VVD en Ameland ’82 te herstellen.

Wij hebben genoemde informateurs, resp. de heren Joop Lodewijks en Albert van Barneveld dan ook verzocht om een schriftelijke verklaring waarom zij eenzijdig hebben besloten om het bestaande coalitieakkoord van 2014 op te zeggen, de door ons gezamenlijk beoogde reparatie van dit akkoord plotseling te verbreken en hun besluit te voorzien van duidelijke argumenten.

Ondanks dit verzoek hebben zij hieraan geen gehoor gegeven, zodat wij tot de conclusie zijn gekomen, dat beide informateurs niet competent zijn gebleken om een stabiel, draagkrachtig politiek bestuur op Ameland neer te zetten. Wij achten deze houding politiek gezien onwaardig, ongeloofwaardig en verwerpelijk.

Het spijt ons dan ook zeer u te melden dat wij geen deel meer uit mogen maken van de nieuwe coalitie. Wij zien een minderheidscoalitie op dit moment bepaald als een onvermogen en zeker niet in het belang van ons eiland. Wij blijven ons als fractie evenwel inzetten voor de belangen van heel Ameland, zoals u dat al enkele decennia van onze partij gewend bent.”

Op 3 april trok A’82 de stekker uit de coalitie nadat de rest van de raad Will Bakema verantwoordelijk hield voor het debacle rond De Hagen. Toen zei A’82 raadslid Jeppe Groenewold: “Wij steunen deze coalitie met CDA en VVD niet meer. Ik denk dat de andere wethouders ook moeten opstappen.”

Op 8 mei geven de informateurs een toelichting op het informatieproces in een extra raadsvergadering na de raadscommissievergadering.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *