Ameland wil wel werelderfgoed

BALLUM – Met één stem tegen besluit de Amelander raad voor nominatie van het waddengebied tot werelderfgoed. Jan Verbiest van de VVD is nog steeds niet overtuigd dat de werelderfgoed status geen beperkingen oplevert. De angst dat natuurbeschermingsorganisaties en gebiedsbeheerders misbruik gaan maken van de status zit diep bij de VVD achterban. De andere raadsfracties stonden altijd al positief (PvdA) tegenover het werelderfgoed of zijn de laatste maanden overstag gegaan (A’82). Het CDA was bij een eerdere stemming verdeeld. Algemeen Belang Ameland (ABA) sloot zich op het laatste moment bij de voorstemmers aan. Vele eilanders zijn wantrouwend en vrezen dat, als het waddengebied eenmaal werelderfgoed is, er beperkende regels worden opgesteld. In 2005 wilde ABA het risico niet nemen en anno 2007 spreekt de fractie het voordeel van de twijfel uit en stemt voor.
In Nederland beslist het ministerie van LNV met vertegenwoordigers van ondernemers, toeristen, boeren, milieubeschermers en ook de achttien Waddengemeenten, en drie waddenprovincies mee over de aanmelding voor nominatie.
Ameland is de laatste gemeente die hierover op 5 november een uitspraak doet. Het nominatie dossier bevat een convenant waarin nadrukkelijk wordt gesteld dat historisch medegebruik in het gebied mogelijk blijft en dat er niet meer regels komen. Het convenant met deze aanvulling heeft Ameland over de streep getrokken.
Werelderfgoed word je niet zomaar. Het is geen gelopen race dat, nu de waddengemeenten van Duitsland en Nederland zeggen dat ze wel willen, het waddengebied werelderfgoed wordt. (De Denen zitten middenin een bestuurlijke reorganisatie en hebben daarom de werelderfgoedkwestie voor zich uit geschoven.) Begin volgend jaar willen Duitsland en Nederland de Waddenzee voordragen bij de Unesco in Parijs. Het duurt zeker tot 2009 voordat het waddengebied weet of het op de werelderfgoed lijst komt te staan. De UNESCO wil dat het een lijst met bijzondere gebieden blijft. De beukenbossen van de Karpaten, de binnenstad van Florence, de opgravingen bij Pompeii, de oevers van de Seine in Parijs, rotstekeningen en het Woudagemaal bij Lemmer worden naast tientallen andere monumenten en landschappen beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Net als het waddengebied, dus.

>>>Lees hier Door achterdocht vooralsnog geen werelderfgoed 22-12-2004

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *