Ameland wil Wagenborg of Eigen Veerdienst Ameland

BALLUM – De veerboot van en naar Ameland kampt regelmatig met vertraging en de eilander politiek zoekt naar oplossingen. Vorig jaar ging een werkgroep aan de slag met als onderwerp een Eigen Veerdienst Ameland (EVA). In de werkgroep zitten raadsleden Piet IJnsen (ABA) (eerst Gatso Lamsma), André Tuil (VVD), Jeroen de Jong (CDA), Rudolf Teuben (A’82), schaduwfractielid Tonnie Overdiep (PvdA), wethouder Nico Oud en de ambtelijke ondersteuning van Lisa IJnsen, Henk Stuurman, Luc van Tiggelen en Paul Kiewiet. De werkgroep heeft informatie verzameld en legt dat nu aan de gemeenteraad voor. Rudolf Teuben kwam in 2015 met het initiatief van een eigen veerdienst, na ontevredenheid over die van Wagenborg. Het initiatief werd raadsbreed gesteund en de werkgroep EVA is daar een uitvloeisel van. De gemeenteraad schaart zich nu helemaal achter haar aanbevelingen.

De concessie van Wagenborg Passagiersdiensten loopt tot 1 april 2029. De reder heeft tot die tijd het alleenrecht op de veerverbinding tussen Holwerd en Ameland.

Uit de informatie die werkgroep EVA aan de raadsleden voorlegt komt naar voren dat het niet per se een eigen veerdienst op wil zetten. Het is mogelijk, maar lastig en ligt politiek gevoelig, al zou het wel winstgevend kunnen zijn. De werkgroep berekende dat er een startkapitaal van 80 miljoen nodig is als overnamebedrag voor Wagenborg. Het is niet de bedoeling om naast Wagenborg nòg een veeronderneming te starten. Dat geeft alleen maar strijd en nare berichten in de krant, volgens Teuben. Werkgroep EVA wil één veerdienst en dat kan Wagenborg zijn of de EVA. Dat Wagenborg openstaat voor dialoog is al een grote stap voorwaarts.

Het is Teubens grote wens om meer zeggenschap te krijgen in de overtocht. De reiziger kan nu eenmaal niet kiezen met wie ze over vaart en daarom moet de veerdienst zo goed mogelijk zijn geregeld. “Ameland’82 ziet kansen.” De bevolking zou de veerdienst van Wagenborg als eigen veerdienst moeten gaan beschouwen. Dan hoeft er niets nieuws te worden opgezet en is iedereen tevreden.

Raadslid André Tuil (VVD) geeft de voorkeur aan een EVA, zodat de aandeelhouders zelf kunnen bepalen wanneer en tegen welke prijs gevaren wordt. Tuils op een na beste optie is om zoveel mogelijk invloed te hebben in de veerdienst van Wagenborg.

Werkgroep EVA beveelt aan om nog niet te starten met een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden van oprichting van een EVA, maar om eerst verder besprekingen te voeren met directeur Ger van Langen van Wagenborg. Ook wil de werkgroep de resultaten naar aanleiding van het Open Plan Proces afwachten. De werkgroep OPP, met leden van Wagenborg, Rijkswaterstaat en gemeente, inventariseerde eind vorig jaar mogelijke oplossingen om de vertragingen de baas te worden. Minister Schulz zegde afgelopen maandag toe om alsnog een extern bureau àlle mogelijke oplossingen op een rij te laten zetten. Pas als het overleg met Wagenborg en de aangedragen oplossingen vanuit het ministerie geen soelaas bieden, wil werkgroep EVA een haalbaarheidsonderzoek voor een Eigen Veerdienst Ameland. En daar stemt de hele gemeenteraad mee in.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *