Ameland wil naar de Tweede Kamer

BALLUM – Burgemeester Albert de Hoop lobbyt in Den Haag de blaren op zijn tong met als doel geld los te krijgen dat wordt geïnvesteerd in een bredere en diepere vaargeul. De burgemeester is zwaar teleurgesteld over de brief die staatssecretaris Mansveld aan de Kamerleden stuurde, waarin ze schrijft onderzoek te willen gaan doen en in 2016 met een conclusie te komen. Dat betekent dat Ameland nog zeker een jaar met vertragingen van de veerboot rekening moet houden. “Een magere en qua resultaat bedroevende brief,” zegt De Hoop. De staatssecretaris heeft de zaak niet met volle ernst beschreven. Dat maakt de burgemeester des te fanatieker in zijn lobby onder Tweede Kamer fracties. Niet over een jaar maar nu moet er iets gebeuren, want met deze slechte verbinding loopt de economie van Ameland gevaar.

De Hoop over de brief: De staatssecretaris schrijft ondermeer dat er een passeerplaats zou kunnen worden gemaakt. Dat zou betekenen dat de veerboten altijd op dezelfde tijd elkaar op dat stuk moeten passeren. Tweede punt: een vaargeul is een vaarweg en geen natuurgebied. Ten derde: Amelanders hebben dezelfde rechten als mensen elders in Nederland. De Hoop: “Het is niet normaal dat we uren niet bereikbaar zijn.”

Vier fracties steunen hem en willen zich sterk maken voor een betere bereikbaarheid. Het zijn de Kamerleden van het CDA, VVD, D’66 en PvdA die een hoorzitting in de Kamer willen waarbij de burgemeester van het getergde eiland en de directeur van Wagenborg Passagiersdiensten Ger van Langen bevraagd kunnen gaan worden over de gebreken in de route tussen Holwerd en Ameland. Het doel is om te komen tot een initiatiefvoorstel die inbreekt op de begroting en geld vrijmaakt om de geul ècht aan te pakken.

Rudolf Teuben (A’82) meent dat het probleem te eenzijdig wordt belicht. Het is niet alleen de vaargeulbreedte en –diepte. Het zijn ook de schepen en de dienstregeling. “De uurdienst is niet houdbaar,” zegt Teuben. Hij noemt het een “utopie” dat met baggeren de vertragingen tot het verleden gaan behoren. “Ger van Langen voelt zich niet serieus genomen door de staatssecretaris, dat gevoel heb ik al jaren als ik op de kade sta.”

De Hoop probeert Teuben duidelijk te maken dat de zaak complexer in elkaar zit. “U dient hiermee de zaak Ameland niet,” wijst hij het raadslid op zijn boude uitspraken. “Je kunt niet zomaar een dienstregeling wijzigen.”

Als de Kamer via een initiatiefvoorstel bij de staatssecretaris afdwingt dat er eindelijk iets rigoureus wordt aangepakt, dan is het varkentje met een goed baggerbedrijf in twee weken gewassen, voorspelt Albert de Hoop.

De burgemeester wil in juni met bussen vol Amelanders naar het Binnenhof om te pleiten voor vrij baan naar Ameland.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *