Ameland wil minder hoog en massaal

BALLUM – Zeven minuten, en toen klonk de afsluiting van de raadsvergadering. Het is nummer 2 op de lijst van record korte raadsvergaderingen in Ballum. Zes minuten staat op nummer 1. In die korte tijd werden er drie besluiten doorgejast: over gegevensverstrekking, vangnetregeling en een over het Voorbereidingsbesluit Recreatieterrein Nes-Buren.

Discussie over regels

Gemeente Ameland wil minder hoge en massale vakantiewoningen in de duinen tussen Nes en Buren. Het bestemmingsplan, dat inmiddels meer dan tien jaar oud is en op 7 juli 2008 werd vastgesteld, wordt geactualiseerd. Aanleiding voor de wijziging is vooral de in het plan opgenomen wijze van meten. Die leidt tot discussies, blijkt uit de praktijk. Ook worden bouwregels verschillend uitgelegd. De derde reden om het bestemmingsplan op de schop te nemen zijn twee uitspraken door de Afdeling Bestuursrechtspraak. Gevolg van die uitspraken is, dat er geen actuele juridisch-planologische regeling is voor een aantal bouwpercelen. Het is hoog tijd voor reparatie zodat Ameland met een geactualiseerd bestemmingsplan verder kan.

Kwetsbaar duingebied

Het betreft een kwetsbaar duingebied en het moet voor iedereen duidelijk zijn wat daar wel en niet gebouwd mag worden. De voltallige gemeenteraad stemt maandagavond 26 november in om de voorbereidingen voor de wijzigingen in gang te zetten. Binnen het jaar moet er een nieuw plan liggen. Met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat zich in de periode van het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan ontwikkelingen voordoen die met het oog op het nieuwe bestemmingsplan ongewenst zijn. Wat Jeroen de Jong (CDA) betreft zijn kelders van vier meter diep zo’n ongewenste ontwikkeling. Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland) is ook voor aangepaste regels voor het prachtige duingebied. De vakantiehuizen moeten wat hem betreft minder hoog en minder massaal. Andries Metz (AmelandEén) vindt dat er bij toekomstige vergunningen ook gekeken moet worden naar energiezuinigheid van het gebouw. De gemeente kan eisen gaan opnemen. Ook Jeppe Groenewold (VVD) en Irma Marinus (PvdA) stemmen voor het voorbereidingsbesluit en menen dat de gemeente een vinger aan de pols moet houden bij bebouwing van deze duinen.

Gezusters Van Rooyen

Op dezelfde raadsagenda staat een ingezonden brief van de gezusters Van Rooyen. Zij hebben een huisje aan de Zwarte Weg, in het gebied waar het bestemmingsplan recreatieterrein Nes-Buren over gaat. De twee zussen uit Bergambacht komen al sinds de jaren vijftig naar Ameland. Nu ze gepensioneerd zijn komen ze vaker van het eiland genieten. Ze waarschuwen in hun brief voor de grootschaligheid van vooral zomerhuizen. In de duinen zien ze steeds grotere en hogere huizen die niet meer in harmonie zijn met de omgeving. Ze vinden deze verloedering Ameland onwaardig. Als probleem constateren zij de onderkeldering van diverse vakantiehuizen. Voor de afwatering wordt de openbare ruimte gebruikt, waardoor het bosgebiedje aan de Zwarteweg, onderdeel van De Vleijen, onder water is komen te staan. Ook hebben nieuwe grote zomervilla's een andere visie op zuinig omgaan met energie, schrijven de twee. “De verlichting in en rondom deze huizen is royaal bemeten en brandt zodra het buiten donker wordt de gehele nacht, ook bij afwezigheid van gasten.“ Aan de raadsleden stellen ze de vraag: “Hoe past dat in de visie van deze gemeente met zuinig gebruik van energie?” Hun idee om de forensenbelasting te koppelen aan de vierkante of kubieke meters in plaats van de WOZ-waarde wordt niet overgenomen, maar helemaal tevergeefs was hun brief niet. Wat de gezusters Van Rooyen schrijven sterkt de raadsleden om het bestemmingsplan voor het gebied aan de Zwarte Weg aan te passen. Jan Wijnberg (ABA) zegt naar aanleiding van de brief: “Laten we heel snel een voorbereidingsbesluit nemen.” En dat deed de raad, unaniem.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *