Ameland weet einde 2019 meer over vaarverbinding

LEEUWARDEN – Gedeputeerde Klaas Kielstra is voorzitter van de stuurgroep die zich gaat buigen over de structurele oplossing voor de problemen in de vaarverbinding Holwerd-Ameland. In de loop van 2019 weet Ameland wat de lange termijn oplossingen zijn voor de vertragingen van de veerboten door veranderingen van het wad.

Het veer kampt al lange tijd met vertragingen waardoor de betrouwbaarheid van de verbinding onder druk staat. In het Open Plan Proces vaarverbinding Holwerd – Ameland (OPP) met betrokken partijen zijn een aantal maatregelen benoemd die op korte termijn verbetering moeten brengen. De knip in de dienstregeling is daar onderdeel van en het in de vaart nemen van de sneldienst met de Fostaborg. Om een structurele oplossing te bieden wordt een Lange Termijn Visie (LTV) opgesteld in opdracht van de Minister Van Infrastructuur en Waterstaat.

Een stuurgroep met Rijkswaterstaat, de betrokken gemeenten Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollummerland en de Provincie gaat zich daarover buigen. Klaas Kielstra is de provinciale kopman.

In 2015 is, in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, RWS samen met regionale partijen gestart met het OPP om te komen tot een breed gedragen voorkeursoplossing voor een betrouwbare verbinding tussen Ameland en Holwerd. Aanleiding waren de forse vertragingen op het traject. In 2016 is het eindadvies OPP opgeleverd met daarin een voorstel voor een pakket aan samenhangende korte termijn maatregelen en vijf onderzochte oplossingsrichtingen voor een stabiel(ere) en betrouwbare vaarverbinding Ameland en Holwerd. Het eindadvies maakte duidelijk dat vanwege de morfologische trends de korte termijn maatregelen geen mogelijkheid geven om de vaarverbinding op de langere termijn – voor de periode na 2029 (begin nieuwe rijksconcessie voor de vaarverbinding) – structureel op peil te houden.

Om op de lange termijn de bereikbaarheid van Ameland met de vaste wal te borgen stelt het OPP voor om te komen tot een duurzame en gedragen lange termijn visie. De LTV is een gezamenlijk advies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inclusief aanpak voor een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid van Ameland met de vaste wal. Er zal breed gekeken worden naar structurele oplossingen.

Het eindresultaat van de lange termijn visie kan dan ook voorstellen bevatten die effect hebben op de toekomstige en huidige concessieverlening, beleidskeuzes van overheden, walinfrastructuur en kan mogelijk tot investeringsbeslissingen leiden. Ook zullen de voorstellen effect hebben op beheer en onderhoud. Na oplevering van de lange termijn visie vindt er politieke besluitvorming plaats. De huidige planning gaat uit van oplevering van de LTV voor het einde van 2019.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *