Ameland voor iedereen

HOLLUM – Op woensdag 27 mei maakt de gemeente Ameland haar eerste strandovergang rolstoeltoegankelijk. Een mooi voorbeeld van hoe je met eenvoudige middelen een moeilijke situatie kunt aanpakken. Deze activiteit vindt plaats in het kader van ‘Ameland voor iedereen!’. Een project bedoeld om bewoners en ondernemers bewust te maken van de noodzaak van een eiland dat voor iedereen toegankelijk is. Programma VCP en de gemeente Ameland werken samen in dit project. Beide partijen tekenen op 27 mei de overeenkomst ‘Ameland voor iedereen!’. VCP presenteert dan ook de eerste uitkomsten van haar vliegende brigades op Ameland.

Project ‘Ameland voor iedereen!’

De gemeente Ameland wil als eerste Nederlandse gemeente het VN-verdrag voor gelijke kansen van mensen met een beperking bekrachtigen. Het VN-verdrag is door Nederland weliswaar ondertekend, maar van bekrachtiging is nog geen sprake. Ameland is zich bewust van haar verantwoordelijkheid op dit terrein en wil niet wachten op mogelijke wettelijke kaders. Ameland is daarmee uniek in Nederland.

De gemeente heeft Programma Versterking CliëntenPositie (VCP) gevraagd een plan te maken, om ‘Ameland voor iedereen!’ te realiseren. Dat plan richt zich, naast op de eilandbewoners, op de duizenden toeristen die Ameland jaarlijks bezoeken. Op 27 mei tekenen VCP en gemeente Ameland een samenwerkings¬overeenkomst. Al is de koers daarmee duidelijk, het eindresultaat van deze gezamenlijke tocht is nog niet bekend. Het project is een groeiproces waarin alle geledingen positief kritisch participeren.

Het verdrag van de Verenigde Naties (VN) voor gelijke kansen, bestaat uit 22 standaardregels. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft de fysieke en mentale toegankelijkheid. Immers, waar mensen niet kunnen komen of niet kunnen binnenkomen, daarvan kunnen ze ook geen gebruik maken. En dat is iets waar mensen met een beperking nogal eens tegenaan lopen.

Bezoek Bus 1202

Voordat Ameland, vanaf najaar 2009, met de concrete invulling van de 22 regels aan de slag gaat, wordt op 26, 27 en 28 mei nadrukkelijk aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het eiland. En aan de daar aanwezige accommodaties en voorzieningen. Programma VCP zet daarvoor ondermeer ‘Bus 1202’ in.

Bus1202 is een volledig toegankelijke bus. De bus heeft, naast een presentatie- en expositieruimte, parkoersen die de mogelijkheid bieden om de (on)toegankelijkheid voor mensen met een beperking aan den lijve te ondervinden.

Amelanders worden nadrukkelijk uitgenodigd in en om de bus; om na te denken over toegankelijkheid en waar nodig maatregelen te nemen. Tegelijkertijd brengen vliegende brigades de toegankelijkheid van een twintigtal toeristische accommodaties via een quick-scan in kaart.

Demonstratie 27 mei

Op 27 mei wordt gedemonstreerd hoe, door middel van eenvoudige middelen, een moeilijke situatie – een strandovergang – toegankelijk kan worden gemaakt. Ook worden die dag de eerste uitkomsten van de vliegende brigades gepresenteerd.

Programma VCP wil graag dat het initiatief van de gemeente Ameland wordt omarmd door de Amelanders zelf: het is hun eiland! Nu al zijn Amelander ondernemers en belanghebbenden actief bij de voorbereidingen betrokken.

Voorbeeld andere gemeenten

Programma VCP zal alles in het werk stellen om het project aan andere gemeenten over te dragen. Dit, als extra stimulans voor het ministerie van VWS om de bekrachtiging van het VN-verdrag in een stroomversnelling te laten komen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *