Ameland verwacht grotendeels sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 

BALLUM – Ameland kan uitzien naar een grotendeels sluitende gemeentebegroting in de periode 2021-2024. Aan het eind van die periode tekent zich een klein tekort af. Voor het geplande beleid van het college is voldoende financiële dekking. De financiële tegenslag door de coronacrisis blijft beheersbaar. 

Dit staat in de Kadernota 2020, die het college van burgemeester en wethouders donderdag ter behandeling naar de raad heeft gestuurd. Het financiële uitgangspunt van de Kadernota is de meerjarenbegroting 2020 – 2023, die in november 2019 door de raad werd vastgesteld. Een ander uitgangspunt is de jaarrekening 2019, die in het geval van Ameland zwarte cijfers schrijft: bijna 900.000 euro kon aan de reserve worden toegevoegd. 

Voldoende dekking voor beleid 

Vervolgens schetst de nota in hoeverre de meerjarenbegroting vanaf 2020 op basis van de resultaten van 2019, de ontwikkelingen en de besluitvorming van de raad daarna, aangepast moet worden. Deze bijstellingen zijn opgenomen in de een drietal begrotingswijzigingen. De Kadernota levert een positief totaalbeeld op. Voor de beleidsplannen van het college, zoals die nu in beeld zijn, is voldoende dekking. 

Effecten corona 

De effecten van de coronamaatregelen op de gemeentelijke begroting lijken beheersbaar. De extra kosten die tot nu toe zijn gemaakt heeft de gemeente kunnen dekken uit onder meer een extra Rijksbijdrage. Wanneer de crisis lang aanhoudt of extra maatregelen vergt, kan een situatie ontstaan dat de reserves van de gemeente aangesproken moeten worden. 

Als gevolg van de coronaperiode heeft de gemeente op sommige terreinen wel wat vertraging opgelopen in de uitvoering van het beleid; enkele geplande werkzaamheden konden niet of pas later worden uitgevoerd.

Bron: Gemeente Ameland

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *