Ameland toegankelijk voor iedereen

BALLUM – Ameland wil aan de slag met het toegankelijk maken van Ameland voor mensen

met een beperking. Dit kwam naar voren op de bijeenkomst waar Programma Versterking CliëntenPositie (VCP) , gemeente Ameland en ondernemers met elkaar spraken over toegankelijkheid. Doel van de bijeenkomst was het creëren van bewustwording en draagvlak bij de ondernemers.

Jan Troost, ambassadeur van Programma VCP, benadrukte dat het project kans

van slagen heeft wanneer alle betrokkenen de schouders eronder zetten. Wethouder Nico Oud vertelde wat de ambitie van de gemeente is. Zowel de gemeente als Programma VCP gaven aan dat het niet alleen gaat om toegankelijkheid voor toeristen, maar ook voor de inwoners. Het is van belang om toegankelijkheid op verschillende beleidsterreinen te integreren zoals onderwijs, zorg en werk. Met relatief kleine aanpassingen kan al heel veel worden bereikt, meent Oud.

Ondernemers gaven aan behoefte te hebben aan bruikbare informatie omtrent eisen waaraan

voorzieningen moeten voldoen om toegankelijk te zijn. De komende tijd zal de stuurgroep onder leiding van Piet Faber, consulent VCP, concrete stappen ondernemen om dit project verder te ontwikkelen zodat toeristen met of zonder beperking gelijke kansen krijgen.

>>> lees hier 27-5-09 Ameland voor iedereen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *