“Ameland stap twaalf jaar teruggezet”

BALLUM – De Amelander gemeenteraad heeft een stap van twaalf jaar terug in de tijd gezet. Dat is de opinie van Algemeen Belang Ameland (ABA) voorman Piet IJnsen. Zijn fractie had samen met de PvdA een amendement ingediend bij het raadsstuk dat aanzitten van het voltallige college bij de raadsvergadering voorstelt. Dat is al twaalf jaar niet meer gebruikelijk, sinds het instellen van het dualisme. Tot 2002 waren wethouders lid van de gemeenteraad. Sinds 7 maart 2002 zijn de functies en bevoegdheden van de raad en het college gescheiden. Het college bestuurt en de raadsleden hebben verordenende en controlerende bevoegdheden. Sinds die tijd zitten de wethouders niet meer aan de tafel van de raadsvergadering. Meestal zitten ze op de publieke tribune. De raad roept wel regelmatig wethouders naar voren om antwoorden op vragen te geven. In de weken tussen commissievergadering en raadsvergadering kan de raad een informatieachterstand oplopen, betoogt burgemeester Albert de Hoop. Daarom is het handig dat de wethouders permanent bij de raadsvergadering aan tafel zitting nemen. De wet sluit het niet uit. De wethouders kunnen overigens niet uit zichzelf het woord voeren. Ze mogen alleen iets zeggen wanneer de raad er om vraagt.

Het amendement van ABA en PvdA voorzag in een duidelijke zichtbare aparte positie van het college ten opzichte van de raad. Ze zouden een visueel cluster moeten vormen, meent de oppositie. Het amendement werd afgeschoten, het voorstel om wethouders, drie in getal, te laten mee vergaderen, haalde het met zes tegen vier stemmen wel. De elfde stem, die van André Tuil, werd niet uitgebracht. De VVD’er was niet aanwezig.

Rudolf Teuben van A’82 meent dat het hier om een heel simpel feit gaat. De stoelendans kan hem gestolen worden. “Waar wij zitten maakt mij niet zoveel uit. Als ik maar niet bij iemand op schoot hoef te zitten.”

Johan de Jong van het CDA pleit er nog wel voor dat het hier een proef betreft. Hij wil voorkomen dat een raadsvergadering een herhaling van een raadscommissievergadering wordt.

⇒ lees hier meer over Gemeente Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *