Ameland schrijft historie

NES – De afgelopen maanden zijn er tussen de cultuurhistorische stichting ‘De Ouwe Pôlle’, de Amelander musea (STAM), Oud Amelandt en Amelander historie gesprekken gevoerd over de mogelijkheden tot samenwerking. Uit die gesprekken is gebleken dat de betrokken partijen graag willen samenwerken om de rijke historie van Ameland voor een groter publiek toegankelijk te maken. De samenwerking zal de komende maanden meer vorm krijgen. Eén van de mogelijkheden die wordt onderzocht, is het digitaal ontsluiten van de collecties.

Steeds meer historische verenigingen en musea stellen hun collecties digitaal toegankelijk voor onderzoekers en geïnteresseerden. Stichting ‘de Ouwe Pôlle’ en de STAM willen graag met die ontwikkeling meegaan. Het digitaliseren van de collecties is een uitkomst voor geïnteresseerden die genealogisch of historisch onderzoek naar Ameland doen. Er zullen meer gegevens te vinden zijn waardoor de collecties de aandacht krijgen die ze verdienen. Ook zorgt het digitaliseren van de collecties voor een betere bescherming van het beeldmateriaal. Niet alleen tegen de tand des tijds maar ook voor bijvoorbeeld brandgevaar.

Naast oud beeldmateriaal beschikken STAM en ‘De Ouwe Pôlle’ over veel wetenschappelijke publicaties over Ameland. Op dit moment wordt er weinig met deze publicaties gedaan. Een mogelijkheid om ze meer onder de aandacht van het publiek te brengen, is de publicaties digitaal toegankelijk te maken. Zo wordt het mogelijk voor geïnteresseerden te zien welke publicaties over het eiland zoal geschreven zijn. Hoe deze publicaties toegankelijk worden gemaakt, wordt nog onderzocht.

Oud Amelandt en Amelander historie voorzien al enkele jaren op internet een groot publiek van oude foto’s en historische verhalen over Ameland. Hiervoor blijkt een groeiende interesse te zijn. De verhalen blijven niet langer op de boekenkast liggen maar worden vele malen gelezen en verteld. Daarnaast nemen veel mensen kennis van onbekend beeldmateriaal en helpen ze elkaar bij het vinden van de juiste namen, personen en voorwerpen. De kracht van deze groeiende interesse zit hem in het snel en eenvoudig kunnen vinden van gegevens over Ameland. Waar vroeger urenlang naar werd gezocht, kan tegenwoordig in enkele minuten worden gevonden. Deze ontwikkeling is een uitkomst voor iedereen: voor jongeren die een werkstuk over Ameland schrijven maar ook voor de oudere generaties die naar beeldmateriaal van ‘die goeie, oude tijd’ zoeken. Maar voordat het zover is, moet veel werk worden verricht.

Het digitaliseren van collecties is een kostbare, intensieve klus waar veel mankracht voor nodig is. Hoewel een deel van het beeldmateriaal al gedigitaliseerd is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Mogelijk kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Tegenwoordig organiseren veel musea, instituten en historische verenigingen zogenoemde ‘crowdsourcing-projecten’ waarbij vrijwilligers bij het digitaliseren van hun collecties worden betrokken. Op deze manier kan op korte termijn veel collecties worden gedigitaliseerd.

De komende maanden zullen ‘De Ouwe Pôlle’, de STAM, Oud Amelandt en Amelander historie samenwerken om de rijke Amelander geschiedenis met u te delen. Houd daarvoor hun websites in de gaten!

lees ook op Waddenpost over Amelander Historie: AH publiceert er als waddenposter

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *