Ameland Papendal van het noorden

BALLUM – Sportief Ameland kan onderbouwd aan de slag met het nieuwe Sportbeleid dat maandagavond door de gemeenteraad is aangenomen. Sport is goed voor de mens en sport is goed voor de economie van Ameland. Het eiland profileert zich sportief en de eilandmarketing rond sport en gezondheid moet van Ameland het Papendal van het noorden maken.

Op het gebied van sport en bewegen gebeurt er veel op Ameland. Dit is al jaren het geval. Wel is er bij de gemeente, de sportverenigingen, de organisaties van sportevenementen, de leerkrachten en de welzijnswerkers behoefte om de sport- en beweegactiviteiten meer en beter met elkaar te verbinden en de kwaliteit en kwantiteit te verhogen. Het gemeentelijk sportbeleid zet voor de komende jaren een koers uit.

Voetbalshirts“Sport en bewegen heeft ook steeds meer verbindingen met andere beleidsterreinen zoals jeugdzorg, welzijn, gezondheid, toerisme en de Amelander economie. Sport en bewegen is dan ook allang niet meer alleen een doel op zich, maar wordt ook ingezet ter bestrijding van ongewenste zaken als ziekte, eenzaamheid en criminaliteit,” zegt de gemeente.

Het Sportbeleid voorziet in een sportmanager en een Sportservicepunt Ameland (SSP). De combinatiefunctionaris sport en onderwijs die al binnen de gezamenlijke regeling voor de Friese Waddengemeenten werkzaam is, wordt via Sport Fryslân aangesteld en werkt voor ± 0,4 fte voor Stichting Sport Promotie Ameland. Deze sportmanager doet de coördinatie van sportevenementen, betrekt scholen en jeugd bij die evenementen en biedt trainingen voor de betreffende duursporten. De rest van de volle fte werkt hij of zij voor de scholen om het bewegingsonderwijs te stimuleren, voor sportverenigingen en voor het Sportservicepunt Ameland. Het SSP moet volgens de sportnota een formeel overlegorgaan worden en een uitvoeringsorgaan.

De totale kosten van de combinatiefunctionaris (1,0 fte) bedragen ongeveer € 50.000,- per jaar. Hiervan komt € 15.000,- voor rekening van de gemeente. Het rijk stelt structureel een bijdrage van € 20.000,- beschikbaar. Het resterende deel van € 15.000,- wordt door de Stichting Sport Promotie Ameland gefinancierd. De verwachting is dat bij continuering van de cofinanciering er vanaf 2017 een  tekort (circa € 2.000,- tot € 4.000,- per jaar) ontstaat. Dit tekort moet op termijn door de samenwerkingspartners (Stichting Sport Promotie Ameland, scholen, sportverenigingen, sociaal cultureel werk) worden opgelost.

De raad stemt unaniem in met dit sportbeleid. “Oprecht verheugd,” meldt Irma Marinus over de gevoelens van haar PvdA-fractie aangaande dit onderwerp. “Dit sluit naadloos aan bij Ameland als sporteiland,” besluit een tevreden Rudolf Teuben (A’82).

>>> lees hier ook over Ameland en Sport

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *