Ameland op risiconiveau waakzaam

DEN HAAG – Voor Veiligheidsregio Fryslân, waar Ameland onder valt, staat het 'Dashboard coronavirus' het risiconiveau op 'Waakzaam'. Het is het minst verstrekkende niveau van drie, waar de RIVM, GGD en Rijksoverheid mee werken.

Iedere week wordt bekeken hoe de situatie rond het coronavirus zich ontwikkelt. Rijk, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s beoordelen samen de situatie. De minister Hugo de Jonge van VWS stelt vervolgens vast op welk risiconiveau een regio zit. Moeten we waakzaam zijn (niveau 1), is de situatie zorgelijk (niveau 2) of is de situatie zelfs ernstig te noemen (niveau 3)?

Op basis van het risiconiveau neemt het Rijk of de veiligheidsregio passende maatregelen.

Een regio gaat in principe van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’ als er in een week meer dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. Dit komt overeen met het elke dag overschrijden van de signaalwaarde van 7 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Ook telt mee als meer dan 5 procent van de afgenomen testen positief is.

Een regio gaat in principe van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ als er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. Of als meer dan 10 procent van de afgenomen testen positief is.

Elke maandag berekent het RIVM welke regio’s hieraan voldoen. In de dagen erna wordt dieper in de situatie in deze regio’s gedoken. Als de situatie inderdaad zorgelijk of ernstig is, kan de minister van VWS besluiten een regio op een hoger risiconiveau te zetten.

Bij risiconiveau 'waakzaam' is de situatie beheersbaar. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. Kwetsbare groepen dienen alert te zijn. Het bron-en contactonderzoek is overwegend effectief. Maatregelen worden voldoende nageleefd en zijn te handhaven. Er is voldoende zorgcapaciteit. Aanvullende maatregelen zijn erop gericht om de bestaande aanpak beter te laten functioneren.

Bij een negatieve ontwikkeling wordt het risiconiveau 'zorgelijk'. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Als de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De druk op de zorgcapaciteit neemt toe. De bestaande aanpak moet met aanvullende maatregelen worden versterkt om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te keren naar een beheersbare situatie.

Hard ingrijpen is noodzakelijk als het risiconiveau 'ernstig' wordt bereikt. Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Intensief maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De zorgcapaciteit is onvoldoende. Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van het virus te krijgen.

⇒ bekijk hier de risiconiveaus in het Dasboard coronavirus van de RIVM

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *