Ameland op de historische kaart

LEEUWARDEN – Onder grote belangstelling is afgelopen donderdag in Leeuwarden het resultaat gepresenteerd van Friesland op de Kaart, een gezamenlijk project van Tresoar en DeeEnAa. Daarbij is een website gelanceerd waarop een kleine 300 historische kaarten van Fryslân te vinden zijn en op een nieuwe, innovatieve wijze gepresenteerd worden. Verschillende sprekers onderstreepten het belang van een brede digitale ontsluiting en het op nieuwe manieren presenteren van historisch kaartmateriaal.

Dankzij het project wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal op een unieke manier ontsloten en gepresenteerd. Voor iedere Friese plaats is een uniforme serie kaartfragmenten gemaakt en waar mogelijk aangevuld met meer specifieke, bekende en onbekende kaarten. Op de nieuwe website www.frieslandopdekaart.nl kan onder meer op plaats gezocht worden naar het kaartmateriaal. 

Uniek is dat de kaarten in Google Maps en Google Earth getoond kunnen worden als een overlay die meer of minder transparant gemaakt kan worden. Op die manier kan men heel eenvoudig zien hoe het Friese landschap in de loop der eeuwen veranderd is.

Het kaartmateriaal is onderdeel van het cultuurhistorisch en toeristisch platform FrieslandWonderland. Via een koppeling aan dat platform worden ook de websites van zo’n 100 dorpen ’gevoed’ met de kaarten voor het betreffende dorp. Daarmee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van Tresoar om de eigen collectie via zoveel mogelijk kanalen te verspreiden.

Het kaartmateriaal op www.frieslandopdekaart.nl omvat de kaarten uit de atlassen van Schotanus en Eekhoff, topografische kaarten uit verschillende periodes én een groot aantal specifieke kaarten: stadsplattegronden in soorten en maten, kaarten van veenontginningen, waterstaatkundige kaarten, kadastrale kaarten en uitbreidingsplannen. Het is de bedoeling dat de komende tijd regelmatig nieuw kaartmateriaal wordt toegevoegd. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *