Ameland natuurlijk verbonden informatiebijeenkomst

LEEUWARDEN – Donderdagavond 22 september en woensdagavond 28 september organiseert Rijkswaterstaat informatiebijeenkomsten over het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030. Rijkswaterstaat presenteert dan de uitkomsten van nieuwe onderzoeken naar de bereikbaarheid van Ameland. De eerste bijeenkomst is in Hollum en een weekje later is de bijeenkomst in Ferwert. De uitkomsten van de onderzoeken gebruiken we voor het ontwikkelen van mogelijke oplossingen voor de veerverbinding na 2030.

Het afgelopen half jaar heeft Rijkswaterstaat onderzoek laten uitvoeren naar de ruimtelijke kwaliteit, de verwachte vervoersvraag voor de toekomst, de ecologische kansen en de knelpunten in het gebied en de ontwikkeling van de bodem in de Waddenzee.

Optimaliseren of verplaatsen van de havens?

Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân aan het vervolgonderzoek. In het onderzoek werken we twee oplossingsrichtingen uit:

  1. Het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem;
  2. Het verplaatsen van de haven op het eiland en/of aan de vaste wal.

Mogelijke oplossingen bereikbaarheid Ameland in beeld

De basis van het vervolgonderzoek wordt gevormd door verschillende deelonderzoeken. In het afgelopen half jaar deden we onderzoek naar:

  • de hoeveelheid over te zetten personen, auto’s en vracht naar Ameland;
  • de verandering van de geulen en wadplaten in de Waddenzee;
  • de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rond de veerverbinding;
  • de invloed van de veerverbinding op de natuur in de Waddenzee.

Ook dachten belangenorganisaties in twee adviesgroepen mee over vervoersoplossingen. Op dit moment zijn op basis van wensen uit de omgeving, samen met de onderzoeksresultaten, een aantal mogelijke oplossingen voor de veerverbinding in beeld. Denk hierbij aan: andere schepen, het scheiden van vracht en personen, of het varen van een nieuwe route tussen bijvoorbeeld Nes en Ferwert.

Aanmelden informatiebijeenkomst

U kunt zich aanmelden voor één van de twee informatieavonden via:

Aanmeldformulier Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 | Rijkswaterstaat

Daar vindt u ook de exacte locaties van de bijeenkomsten. U kunt er ook voor kiezen om de bijeenkomsten digitaal te volgen via een livestream.

Veerverbinding Ameland staat onder druk

De veerverbinding naar Ameland staat onder druk. Door natuurlijke processen als eb en vloed, wind en stromingen, vindt in de vaargeul ophoping plaats van zand en slib. Hierdoor zijn de baggerwerkzaamheden om de vaargeul op breedte en diepte te houden de afgelopen jaren sterk toegenomen. Per passagier die naar het eiland reist, wordt ieder jaar ongeveer 3 m3 zand en slib gebaggerd.

Ook wordt de vaargeul langer en bochtiger en daardoor duurt de overtocht langer. In het verleden is al een aantal maatregelen genomen om de bereikbaarheid te garanderen, waaronder het afsnijden van een bocht in de vaargeul. Een oplossing voor de lange termijn blijft echter wenselijk.

Bron RWS NN

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *