Ameland maakt nieuwe start met ontwikkeling voormalige zwembadlocatie 

BALLUM – Ameland wil een frisse start maken met de ontwikkeling van het voormalige zwembadterrein in Nes. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te onderzoeken onder welke voorwaarden een wellness-voorziening haalbaar is. Mocht dat onderzoek negatief uitpakken, dan zijn er twee alternatieven. De gemeente speelt een actieve rol; in alle gevallen bepaalt de raad de kaders op basis waarvan de ontwikkelaars hun plannen kunnen uitwerken. 

Het college wil in eerste instantie de realisatie van een wellness-voorziening op de locatie van het voormalige zwembad in Nes onderzoeken. Die voorkeur is gebaseerd op het verleden; het wellness-concept heeft altijd brede steun gehad bij de gemeenteraden die zich er de afgelopen jaren over hebben gebogen. Bovendien past een wellness-functie binnen het geldende bestemmingsplan en is het in overeenstemming met de Structuurvisie Ameland en de Nota verblijfsrecreatief beleid. 

Op korte termijn laat het college daarom onderzoeken of de bouw van een wellness nog steeds haalbaar is en vooral ook hoeveel aanvullende hotelaccommodatie nodig en ruimtelijke inpasbaar is. Mocht uit het onderzoek blijken dat de wellness-plannen economisch niet haalbaar zijn binnen de grenzen die de gemeenteraad stelt, dan is ook het vervolg duidelijk. In dat geval volgt een korte verkenning van de mogelijkheden van andere toeristische of recreatieve voorzieningen die de aantrekkingskracht van het Amelandse aanbod versterken. Zijn ook die niet haalbaar, dan gaan de gemeente en de projectontwikkelaar het gesprek aan over een andere invulling van het gebied. 

Het college wil met deze aanpak duidelijk krijgen binnen welke grenzen de projectontwikkelaars hun plannen kunnen uitwerken. Zo is er een grotere kans dat er een plan komt dat op een brede meerderheid kan rekenen in de raad. Daarmee zou na vele jaren een einde komen aan de desolate situatie in het gebied. Het college streeft ernaar om de resultaten van het onderzoek naar de voorkeursvariant in september aanstaande te kunnen aanbieden. 

Bron: Gemeente Ameland

Dossier Aqua Plaza

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *