Ameland krijgt wellicht Tiny Houses

BALLUM – Op Ameland is de huisvesting van personeel een probleem en daarom gaat de gemeente onderzoeken of het plaatsen van Tiny Houses een oplossing is.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ameland benadrukt dat er een groot probleem is met het huisvesten van personeel, waardoor de horecabedrijven niet voldoende mensen kunnen aantrekken. Het gevolg is dat soms zelfs de deuren deels moeten worden gesloten.

Overlast

Enkele ondernemers zijn overgegaan tot het kopen van een huis in het dorp, speciaal om er hun personeel in onder te brengen. De cultuur en het dag- en nachtritme van het tijdelijke personeel in een gewoon huis in een gewone dorpsstraat brengt problemen met zich mee. De buurt is lang niet altijd blij met zo’n doorgangshuis en ervaart soms overlast. De onregelmatige werktijden geeft op verschillende tijden rumoer in de buurt en buurtgenoten ergeren zich aan de niet onderhouden tuin. De gemeente krijgt er regelmatig overlastmeldingen over binnen.

Bedrijfswoning

Het probleem wordt nijpender nu er een aantal verzoeken bij de gemeente is binnengekomen van bedrijven die een tweede woning willen kopen als bedrijfswoning. Volgens de geldende regels mag een bedrijf maar één bedrijfswoning hebben. De gemeente gaat nu nieuw beleid ontwikkelen voor huizen waar tijdelijk personeel woont.

Tiny Houses

Irma Marinus (PvdA) stelt voor om ook te onderzoeken of er op Ameland plek is voor Tiny Houses, kleine huisjes die permanent bewoond mogen worden. Marinus: “Je mag best creatief naar oplossingen kijken.” Tiny’s zijn klein en kunnen verplaatsbaar worden gemaakt. “Misschien is dat de oplossing". De PvdA en Ameland’82 dienen er samen de motie over alternatieve mogelijkheden van huisvesting voor in. De gemeenteraad heeft die motie aangenomen. Alleen Marieke van Schaijk (CDA) stemt tegen. Haar fractiegenoten Jeroen de Jong en Dirk Beijaard zijn op de raadsvergadering waar dit agendapunt ter tafel komt niet aanwezig en kunnen daardoor niet meestemmen. 

Duurzaam

Een Tiny House is een huisje voor mensen die niet om spullen geven en toch een comfortabel verblijf willen hebben. Dat huisje is duurzaam gebouwd, niet groter dan 24 m² (ze zijn er ook iets kleiner en iets groter) en bedoelt om het jaar rond in te wonen. De Tiny House beweging wil mensen er toe aanzetten kleiner en duurzamer te gaan wonen. Vlieland heeft al tiny’s, Terschelling heeft plannen. Op Texel staat een tiny B&B.

vandaag om ongeveer 12.15 uur op Omrop Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *