Ameland krijgt een De Stelp ‘nieuwe stijl’

BALLUM – Ameland krijgt een De Stelp 'nieuwe stijl' als het aan het Amelander college ligt. Dat deelde wethouder Linda van der Deen vanavond namens het college mede tijdens de raadscommissievergadering sociaal domein.

De gemeente heeft afgelopen weken met diverse betrokkenen, waaronder KwadrantGroep, overleg gevoerd over de ouderenzorg op het eiland. De gedachten gaan nu uit naar een centrumfunctie in Hollum, waar behalve 24-uurszorg als intramurale zorg, ook andere functies op het gebied van zorg en welzijn een plekje kunnen krijgen. Uitgangspunt daarbij is de visie op ouderenzorg zoals de gemeente die na het faillissement van Pasana heeft opgesteld. Toegankelijkheid van de zorg, welzijn en wonen voor ouderen staat daarbij voorop, toegesneden op individuele behoefte. De keuze valt dan op een ouderenhuisvesting met intramurale zorg en zorgwoningen. Ook is er ruimte voor openbare ontmoetings- en recreatieruimte. 

De gemeente ziet een plekje voor het sociaal cultureel werk in het centrum en ook voor fysiotherapie, bloedprikken, uitleen van hulpmiddelen, een nieuwe aula, revalidatie, maaltijdvoorziening, huisarts en eventueel een tandarts. En er zijn nog meer functies denkbaar die binnen dit centrum een plekje kunnen krijgen, zegt Van der Deen.

Ook wil de gemeente een onderzoek naar mogelijke bouw van woningen om het centrum heen. Dit kunnen koop- en huurwoningen zijn waar zorg kan worden verleend.

De wethouder legt binnen enkele weken drie varianten voor aan de raad met bijbehorende impressietekeningen. De drie varianten zijn volledige nieuwbouw, een gerenoveerd gebouw of een tussenvorm.

Van der Deen hoopt spoedig samen met Kwadrant tot een nieuwe centrumfunctie van De Stelp te komen: "waarbij wij ouderen de mogelijkheid willen bieden om zichzelf in alle vrijheid maximaal te redden, deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten leven en wonen." Wie dat niet meer zelfstandig kan, krijgt in De Stelp 'nieuwe stijl' zo goed mogelijke zorg aangeboden.

Over de financiën, wie wat gaat betalen, is nog geen duidelijkheid. Van der Deen: "Zover zijn we nog niet."

⇒ lees hier de ideeën van de ZCA

"Ameland, het heft in eigen handen"

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *