Ameland koploper duurzame energie

BALLUM – Ameland wil koploper zijn van duurzame energie en 15 jaar vooroplopen op de doelen van het Klimaatakkoord. De klimaatafspraken die in Parijs gemaakt zijn hebben als realisatiejaar 2050. Ameland heeft 2035 als doel. Nergens in Nederland past duurzame zelfvoorziening zo goed, meent het college van Ameland. Het eiland heeft veel zon en wind, getijdenstroming en er is biomassa uit zee te halen. Duurzaamheid is een kans om je als toeristische bestemming te onderscheiden, het versterkt leefbaarheid, bespaart kosten voor burgers en bedrijven, biedt kansen voor onderwijs, onderzoek en nieuwe werkgelegenheid. De verschillende projecten en de communicatie daarover komen op 170.000 euro, waarvan een deel eenmalige kosten zijn en een deel structurele.

Het doet raadslid Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland verzuchten dat de ambitieuze plannen wel haalbaar en betaalbaar moeten zijn. “Dat gaat ons boven koploper zijn.” Ook Irma Marinus van de PvdA maakt zich zorgen over de kosten voor de eilanders. Wethouder Ellen Bruins Slot hoopt dat de provincie weer gaat inzetten op subsidie voor duurzame projecten. “En”, zegt ze, ”het is haalbaar en betaalbaar. Anders zaten we hier niet met een sluitende begroting.”

Ameland moet net als alle gemeenten in Nederland meewerken aan het RES, Regionale Energie Strategie. Ameland hoort bij de energieregio Friesland en moet vanwege het Klimaatakkoord voor 1 januari 2022 een warmtevisie hebben vastgesteld. Daarin schrijft Ameland wanneer de gemeente klaar is voor duurzame verwarming. Maar het eiland heeft meer op het prioriteitenlijstje.

In 2007 spraken de Waddeneilanden af in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van duurzame energie en water. In datzelfde jaar tekende Ameland met NAM, GasTerra en Eneco een convenant om voorop te lopen in de energietransitie. Philips, TNO, Alliander en EnTranCe sloten zich bij dat convenant aan. In 2009 werd de Energie Coöperatie opgericht. De gemeente is partner in projecten, faciliteert en is eigenaar en beheerder van gebouwen en steekt in op minder energieverbruik en meer duurzame energie. Naast het zonnepark, de zonnecollectoren bij bedrijven en particulieren, de methaanbrandstofcellen en hybridewarmtepompen zijn er plannen voor een hogedrukvergister en een zonnepark in de Ballumerbocht en er is een plan voor waterstofproductie. Op Klein Vaarwater wordt de mogelijkheid van een warmtenet bekeken, in combinatie met elektrificatie van de NAM-locaties. Op de lange termijn wordt er gedacht aan onderwatervliegers, geothermie, windenergie en duurzaam vervoer.

In de raadsvergadering van 24 juni besluit de gemeenteraad of het instemt met de beleidsnotitie. Dan gaat de gemeente een werksessie met de gemeenteraad organiseren om een programmaplan te maken. Dan kan het college de duurzame koppositie handen en voeten geven.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *