Ameland gooit wellicht roer om

Pilot Kwaliteitsimpuls Nederlandse badplaatsen: “Waar wilt u naar toe met het eiland”

Ameland weet nog niet goed waar het naar toe moet met het eiland. Hoe trekt het toeristen en hoe verlokt men deze badgasten tot een vervolgbezoek. Moet het eiland het hebben van natuurbeleving, moet de nadruk liggen op gezondheid en sport of juist op kunst en cultuur. Of wordt het wellicht een mix van dat alles. Het blijkt dat Ameland weinig weet van de toeristen. Het is niet bekend met welk gevoel zij het eiland verlaten. Pas als dat duidelijk is kan de nieuwe koers ingezet worden.

een stap verder

Er liggen diverse rapporten in de la waarin staat dat er een visie moet worden ontwikkeld. Nu is het moment aangebroken dat Ameland een stap verder gaat. De gemeente trekt daar de komende jaren geld voor uit . De vraag is: “Waar wilt u naar toe met het eiland”.  Via een pilot project, waarin denkers en doeners, gemeente, VVV, ondernemers, organisaties, provincie en ministerie van EZ een rol zullen vervullen, moet hierop een antwoord worden gegeven. En als het aan de gemeente Ameland ligt blijft het niet bij dat antwoord op papier; er wordt geld uitgetrokken om in de toekomst te investeren.

identiteit

De identiteitsontwikkeling van Ameland is een onderdeel van de Pilot Kwaliteitsimpuls Nederlandse badplaatsen. Het initiatief hiertoe ligt bij het ministerie van Economische Zaken. De pilot richt zich behalve op Ameland op Noordwijk, Sluis en Zandvoort. Het doel van de pilot is om ervaringen op te doen waarvan andere kustgemeenten kunnen leren. Het ministerie, de provincie en VVV Ameland betalen mee. Het kost Ameland het komende jaar  € 16.665,– en het daaropvolgende jaar nog eens  € 21.415,–.  Bovendien stelt Ameland een medewerker toerisme aan. De totale kosten van het project bedragen € 152,320,–. Ameland betaalt daarvan een kwart, het ministerie van EZ de helft, VVV Ameland 10% en de provincie staat voor 15%.

papieren tijger

De raadsleden van Ameland zijn niet allen overtuigd dat het eiland worstelt met de identiteit. Ze zijn onderzoeksmoe en vinden de “papieren tijgers”, die eerder uitgevoerde onderzoeken hebben opgeleverd, geldverspilling. “Het zoveelste onderzoeksrapport waar de gemiddelde Amelander niks mee kan”, verzucht Will Bakema van Ameland’82. Ook Oene de Vries van CDA twijfelt sterk aan de meerwaarde van het onderzoek. “Het is onmogelijk onze visie voor 20 tot 25 jaar vast te leggen”. Nico Oud (CDA): “Ik zie hier geen heil in”.

Tonnie Overdiep (PvdA) benadrukt dat het onderzoek niet alleen over toeristen maar ook over de bewoners moet gaan. Wat willen zij? Hij is positief over kwaliteitsverbetering, maar wil het eiland behouden voor bezoekers met zowel dikke als smalle beurs.

eigen koers

Jan Wijnberg (Algemeen Belang Ameland) wil op de hoogte gehouden worden van de tussenliggende resultaten en: “betrek de organisaties op het eiland bij het onderzoek”.

Als het op stemmen aankomt zijn ABA en PvdA voor, CDA en Brouwer en Bakema van A’82 zijn tegen investeren in de pilot. Jan Verbiest van ’82 volgt een eigen koers. Hij stemt voor. Daarmee is de meerderheid voor uitvoering van het pilot project. Ameland gaat op zoek naar het antwoord op de volgende vraag:  “Waar wilt u naar toe met het eiland.”

een stap zetten

Volgens Burgemeester Paul Verhoeven wordt er met dit onderzoek verder gegaan waar vorige onderzoeken zijn blijven steken. Nu wordt er echt een stap gezet. Het doel is om de neuzen van de ondernemers dezelfde kant op te krijgen en om samen, met de nieuwe identiteit voor ogen, aan de slag te gaan. Nu trekken alle ondernemers en organisatie op hun eigen manier aan het eiland. Ondernemers juichen het onderzoek toe, zij hebben er om gevraagd. Zij zien een licht dalende lijn in de bezoekersaantallen. Ameland wil voorkomen dat het zich uit de markt prijst.

Dinsdag 23 november tekent Ameland in Den Haag het convenant, het afsprakenkader over de pilot. De ondertekening gebeurt door  staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw van Gennip en vertegenwoordigers van de vier deelnemende gemeenten en provincies.

In juni 2006 is de identiteit bekend. Dan weet Ameland welke koers het moet varen. De Nieuwe Amelander volgt het verloop.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *