Ameland eldorado voor bijen

HOLLUM – Het seizoen voor de bijen is geopend. Ameland kent vanwege de vele gevarieerde landschapstypen voor wilde bijen en hommels zeer veel voedselaanbod en nestgelegenheid. Voor sommige van die bijen is het seizoen zeer kort – er liggen slechts enkele weken tussen het tevoorschijn komen, het voortplanten en het verzorgen van het nageslacht. Voor andere duurt dat seizoen wat langer. Bij de hommels blijven alleen de bevruchte koninginnen in de nazomer over en die zoeken dan ergens een plek om te overwinteren. Wanneer in maart/ april de eerste warme dagen aanbreken, komen ze tevoorschijn en gaan op zoek naar nestgelegenheid en voedsel.

Daarnaast zijn er nog de honingbijen die al sinds vele jaren op Ameland worden gehouden. De natuurlijke honingproductie staat daarbij voorop. Vooral de maanden juni t/m augustus zijn de drachtmaanden en dan kan er ongelooflijk veel nectar en stuifmeel de kasten binnenkomen. De nectar wordt door de bijen ingedikt tot honing – het is eigenlijk hun voedselvoorraad – en het stuifmeel wordt door de werksters vooral gebruikt om de larven mee te voeden. Wanneer het seizoen gunstig is verlopen kan de bijenhouder de honing oogsten.  

Ameland wordt al jaren bevolkt door bijen: wilde bijen en de honingbijen. Sinds een aantal jaren is het eiland in gebruik als bevruchtingseiland voor de honingbijen.

Bevruchtingsstation

In 2006 is een stichting opgericht: Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt. Deze Stichting beheert op Ameland een bevruchtingsstation.

Het bevruchtingsstation bevindt zich op een weiland aan de Pietje Miedeweg waar imkers hun onbevruchte koninginnen kunnen laten bevruchten door darren van bijenvolken die door meewerkende imkers van de stichting worden onderhouden en verzorgd. Dezen darrenvolken staan op een paar honderd meter afstand van het genoemde weiland.

Jaarlijks komen er zo 1000 tot 1100 koninginnen op Ameland. De Stichting werkt met een twintigtal vrijwilligers. Jan Botte Wijnberg is een van de vrijwilligers. Wijnberg verzorgt op verzoek van de Stichting de bijen op Ameland en smelt de oude raten waarna hij de verkregen was gebruikt om waskaarsen te maken.

Rond half juli is het bevruchtingsseizoen voorbij en dan begint voor Wijnberg het honingseizoen. Daarvoor worden de bijenvolken op bijvoorbeeld lamsoor, braam of klaver gezet. Hij verkoopt de  geslingerde honing en de waskaarsen als Amelander product.

Bestuiving

De bijen op Ameland zorgen mee voor een goede bestuiving van de planten, zoals bijvoorbeeld de bramen. Nadat de vruchtzetting en rijping is opgetreden, vormen de bramen voedsel voor mens en dier. Heel veel dieren zijn voor hun voedsel deels afhankelijk van vruchten en zaden. In het algemeen kan gesteld worden dat bloembezoekende insecten een grote rol spelen bij de instandhouding van de biodiversiteit.

Sponsoring

Wie de bijenwerkzaamheden wil sponsoren kan dat door te storten op:

Rabobanknummer 1712.82.043 t.n.v. afdeling Ameland Zuiderlaan 6 9161 AG Hollum

Wie een bezoek wil brengen aan de bijen, kan contact opnemen met Jan Wijnberg. Telefoonnummer 06-54366722.

>>> lees hier over de Buckfastbij op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *