Ameland eensgezind op vaargeulweg

BALLUM – Ameland wil dat er op korte termijn een structurele oplossing komt voor de vaargeulproblematiek Ameland-Holwerd. De gemeente stuurt daartoe een verzoek naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gemeente wil dat de vaargeul langdurig op een adequate breedte en diepte wordt gehouden. Maandagavond nam de raad eensgezind een motie aan met die strekking.

De veerverbinding Ameland-Holwerd staat al jaren negatief in de publiciteit vanwege de regelmatig optredende vertragingen. Er wordt al tijden gesproken over de slechte staat van de vaargeul, maar dit heeft tot nu toe niet geleid tot een oplossing, stelt de motie. De raad meent dat de korte termijnoplossingen uit het Open Plan Proces weinig soelaas bieden en verwacht zelfs dat de problemen alleen maar groter worden.

De motie: “Als gemeenteraad spelen wij op dit moment helaas geen beslissende rol in dit proces en de enige manier om de vaargeulproblematiek steeds opnieuw onder de aandacht te brengen van de minister is ons steeds weer te laten horen, informeel en formeel. Achter de schermen wordt hier hard gewerkt, er is contact met vertegenwoordigers van landelijke partijen in de Tweede Kamer en waar kan wordt gelobbyd om aandacht te vragen voor de problematiek. Aangezien de vaargeulproblematiek partijpolitiek overstijgend is en ons allemaal of we nu burger, ondernemer of te gast zijn op Ameland raakt, willen wij middels onderstaande motie opnieuw formeel aan de minister laten weten dat het geen vijf voor twaalf meer is, maar inmiddels vijf over twaalf als het gaat om de bereikbaarheid van Ameland.”

Sinds 2005 wordt er gebaggerd en het baggerregime is gegroeid van enkele keren per maand naar 365 dagen per jaar. Het lukt Rijkswaterstaat niet om de vaargeul op de afgesproken breedte en diepte te houden, waardoor de veerboten elkaar bij lage waterstand niet meer veilig kunnen passeren. Wagenborg vaart sinds 2016 niet meer vaart bij een waterstand van 1.80 m onder NAP en sinds eind 2017 ook al niet meer bij min 1.60 m en dat leidt tot vertragingen.

Niet alleen de gemeenteraad is unaniem, ook nieuwkomer AmelandEén laat van zich horen. De partij stuurde een voorstel aan alle zittende raadsfracties, met ongeveer dezelfde strekking. AmelandEén wil dat de Commissaris van de Koning de hoogste prioriteit geeft aan de oplossing van de vaargeulproblematiek en dat CvK Arno Brok de nog aan te stellen waarnemend burgemeester een speciale vaargeulopdracht geeft.

“Het helpt dat we er met elkaar tegenaan gaan,” zegt raadslid Rudolf Teuben (A’82). Burgemeester Albert de Hoop ziet voor de derde maal in deze raadsvergadering een voorstel unaniem aangenomen worden. “Ik ben daar zeer blij mee. We kunnen dan in Den Haag goed ten strijde trekken.” Het verzoek om maatregelen wordt ook naar de Provinciale Staten en de Kamerleden van de Vaste Kamercommissie gestuurd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *