Ameland dringt niet voor

HOLLUM – Een deel van de Amelanders is gisteren gevaccineerd, maar voor de overige ingezetenen hanteert de gemeente het credo: “Wij dringen niet voor”. In totaal kregen 480 75-plussers en zorgmedewerkers een uitnodiging, waarvan 465 daadwerkelijk een afspraak maakten. Nils van Mourik, kwartiermaker vaccineren bij de GGD, is zeer tevreden over de hoge opkomst.

Van dit aantal werden er 36 in De Stelp geprikt, bewoners van het zorgcentrum en van de aanleunwoningen. Drie mensen maakten geen gebruik van de uitnodiging en haalden de spuit niet. Willem van der Kooi, manager van KwadrantGroep voor De Stelp, is ook blij met deze hoge opkomst. De mensen in De Stelp hoefden er niet eens voor naar sporthal De Slinger, maar werden door een prikteam van Kwadrant medewerkers in de grote zaal van het huis geprikt.

Vaccinatiestrategie

De vaccinatie was niet helemaal in lijn met de landelijke vaccinatiestrategie en daarom moest minister Hugo de Jonge toestemming geven.

Het leek logisch dat de Waddeneilanden gezamenlijk pleitten voor vaccineren op de eilanden. Dat scheelt een heleboel reisbewegingen en erg veel tijd. Volgens de vaccinatiestrategie hadden de eilanders naar de hoofdlocatie van Fryslân moeten komen. Voor Ameland en de andere Friese Waddeneilanden is dat WTC in Leeuwarden. Binnen dat verzoek om op de eilanden zelf te prikken was het ook logisch geweest dat alle eilanders in één keer, in een dag of drie tijd, zouden worden gevaccineerd. Nu is een hele voorziening op poten gezet, waar erg veel instanties en mensen hun schouders onder hebben gezet, voor een gering deel van de bevolking. Ook is het vervelend dat door de gevolgde werkwijze er oudere stellen zijn, waarbij de een wel 75 is en de ander niet, zodat er binnen een koppel een gevaccineerde en een nog niet gevaccineerde zit.

Vaccinatiesoap

Louise van Felius uit Ballum zette haar vaccinatiewoede op papier en schreef er een ingezonden brief over.

Hans Hoogendijk uit Hollum is het helemaal met Van Felius eens en vult haar ingezonden brief graag aan. Hij noemt de gevolgde eilander vaccinatiestrategie een “Vaccinatiesoap op Ameland”. Hoogendijk belde en sprak met menig eilander en eilandbestuurder en vindt het tijd worden dat de raadsleden vragen gaan stellen over hoe het tot zover is gegaan.

“Louise van Felius stelt volstrekt terecht vast dat er wat de vaccinatie op de eilanden betreft vreemde zaken aan de gang zijn. Volstrekt onduidelijk is welke belangen hier spelen, wie de regie heeft en wat de criteria zijn. Verschillende pogingen die ik de laatste dagen heb ondernomen om van betrokken instanties enige duidelijk te krijgen, hebben slechts het tegendeel opgeleverd. Ik zal hier niet in detail treden. Openheid van het gemeentebestuur is geboden en ik laat het gaarne over aan de leden van de gemeenteraad om daar op zeer korte termijn voor te zorgen.

Maar dat er op diverse plekken een brok frustratie zit is zonneklaar. Ik kan niet nalaten een klein voorbeeld te geven. Citaat: Op de eilanden vaccineren we slechts beperkt, omdat ze anders op het vasteland over ons heen vallen. Einde citaat.”

Niet voordringen

Burgemeester Leo Pieter Stoel zegt hier tijdens de prikdag van 16 februari over dat Ameland geen voordringer wil zijn en dat het eiland, behoudens de aanpassing die voor deze dag is uitgevoerd, mee blijft lopen in de landelijke vaccinatiestrategie. Op 6 januari, tijdens het bezoek van minister Kajsa Ollongren aan de provincie Fryslân, had Stoel nog andere plannen. Toen vond hij het veel handiger en logistiek verstandiger om alle inwoners van het eiland op het eiland en in één keer te prikken. Het kan, want zo gebeurt het op de Nederlandse Caribische eilanden. Voor dat speciale programma vroeg Stoel namens de Waddeneilanden steun van provincie en rijksoverheid. Landelijk beleid is niet altijd toe te passen op de eilanden, dat geldt voor vaccinatie en voor meer beleidsterreinen. Die steun kwam er niet, op geen enkel terrein en de bepleitte uitzondering van eerst is een “niet voordringen” geworden. De Waddeneilanden zijn terug in het hok van ‘gewoon een stukje Nederland.’

Dossier Corona

hieronder het filmpje van vaccineren in De Stelp, met Willem van der Kooi van Kwadrant

bekijk hier het filmpje van de eerst vaccinatie op Ameland; Anouska Visser prikt haar opa Adriaan Ruygh

bekijk hier het filmpje van de aankomst van het vaccin op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *