Ameland: ‘Bouw mee aan de Sionsberg’

HOLLUM – Vertegenwoordigers uit de politiek, de zorg, De Stelp en mantelzorgers schuiven inderhaast aan om te horen wat de Informatiebijeenkomst ‘Bouw mee aan de Sionsberg’ hen te brengen heeft.

Drieëntwintig mensen zitten in de zaal in ontmoetingscentrum Ons Hol en dat is boven verwachting want de uitnodiging was laat bekendgemaakt en zelfs wethouder Linda van der Deen wist er niet van.

Conflictbemiddelaar Anke Siegers staat voor de groep. Zij praat niet over de zorg (Ik ben niet van de inhoud) en al helemaal niet over de ouderenzorg op Ameland, maar zij begeleidt het traject van ‘Samen bouwen binnen de kaders’, waarbij betrokkenen uit de regio meepraten over de toekomst van De Sionsberg in Dokkum. Siegers doet dat in opdracht van Zorgbelang, een vereniging die opkomt voor iedereen die gebruikt maakt van zorg. Het is een voorbereiding op de Sionsbergdag van 17 januari, de dag waar met alle belanghebbenden wordt gepraat over goeie zorg voor de regio.

De belangstellenden in Ons Hol hebben al gauw door dat het niet gaat over de vangnetstichting waar zorgcentrum De Stelp nu onder valt. Het gaat niet over De Stelp en niet over de toekomst van de ouderenzorg op Ameland. Het gaat over zorg in de regio en dan toegespitst op de toekomt van De Sionsberg, hetzelfde ziekenhuis dat de verzorgingshuizen leegzoog en het daarna alsnog niet redde. De Stelp op Ameland is een van de zorgcentra die daardoor voor een zeer onzekere toekomst staat.

“Ik begrijp er helemaal niks van,” zegt fysiotherapeut Gerard Metz. Hij kwam, net als alle aanwezigen in de zaal, naar de bijeenkomst om iets te horen over de zorg op Ameland. “De koper heeft toch allang een businessplan?” Als het plan dat uit de Sionsbergdag ontstaat aan de kaders voldoet, dan mag De Friesland en de koper het plan niet afkeuren. Dat is van te voren afgesproken en daarom heeft meepraten nog zin, zegt Siegers. Wat er in Dokkum gebeurt raakt zeker ook Ameland. Aart Helmus, verpleger in De Stelp, komt met een mooi voorbeeld. Als een patiënt van Ameland die in Dokkum is behandeld moet revalideren dan zou hij naar de Waadwente in Dokkum doorverwezen kunnen worden, terwijl hij natuurlijk op Ameland wil revalideren. “Hoe krijg je dàt voor elkaar?”

De Sionsbergdag zet het besluitvormingsmodel Family Group Conference in zodat alle belanghebbenden mee kunnen praten. Het is belangrijk dat daar ook vertegenwoordigers van Ameland aan meedoen en enkelen hebben zich al aangemeld of gaan zich maandag aanmelden: Gerard Metz, Piet IJnsen, Frank Kiewiet, Sjon de Haan, Susanne Wouters-Kiewiet. Of de wethouder met zorg in de portefeuille aanwezig is kon ze nog niet zeggen.

Gerbrand Bruin: “Ik zou graag een Ouderenzorgplan Ameland zien!” Gerard Metz sluit daarop aan: “Dit proces zouden we voor de ouderenzorg op Ameland moeten opstarten,” doelende op de Family Group Conference. Piet IJnsen vreest dat Ameland op het gebied van ouderenzorg iets opgedrongen krijgt. “De bevolking wordt niet gehoord!”

Het gebrek aan informatie over hoe het komt met De Stelp breekt de medewerkers langzamerhand op. Ze horen al tien jaar lang dat er van alles gaat veranderen, dat er een nieuw zorgcentrum wordt gebouwd, dat er geen nieuw zorgcentrum wordt gebouwd en vrezen voor hun baan. Ze trekken hun mond in het openbaar niet open om geen kans te verspelen als er gekozen moet worden wie kan blijven en wie de zak krijgt. “Iedereen is bang,” zegt een medewerker.

Van de gemeentelijke werkgroep Ouderenzorg die begin december werd ingesteld wordt niets vernomen, murmelt het door de zaal, waarop voorzitter van de werkgroep, wethouder Van der Deen, toezegt daar maandag iets over naar buiten te brengen.

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *