Ameland beëdigt nieuw raadslid

BALLUM – De Amelander gemeenteraad beëdigde in de raadvergadering van 23 februari een nieuw raadslid. Anne Touwen-Belt (49) neemt de plaats in van Arend Jan Hakman. Touwen-Belt vergaderde al regelmatig in raadscommissieverband. Samen met Gunda Brunotte-Kiewiet vertegenwoordigt zij het CDA in de raad. 

Op grond van de Gemeentewet legt Touwen-Belt de volgende eed af:

“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Na een “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” mag zij zich raadslid van de gemeente Ameland noemen. Van al het raadswerk zullen vooral de financiën haar portefeuille vormen. Touwen-Belt had geen speech voorbereid. Ze wil een raadslid zijn van "geen woorden maar daden."

Vertrekkend raadslid Arend Jan Hakman zat acht maanden in de raad. Hij kwam in de plaats van Erica de Vries-Faber die een baan bij de gemeente accepteerde. Dat liet zich niet verenigen met haar raadswerk. Hakman kreeg een ets van Klaas Nobel met een afbeelding van de Ballumer Bocht. Met een “Buitengewoon aardig,” bedankte hij de gemeente voor het cadeau. “Helaas is het niet mogelijk geworden te functioneren op de manier die ik voor ogen had,” besloot hij zijn dankwoord. Hakman reist veel heen en weer tussen Amsterdam en Ameland. In de hoofdstad woont zijn moeder die zijn verzorging nodig heeft.

>>>lees meer over de raadsvergadering van 23 februari 2009

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *