Ameland als watersportgebied

BUREN – Ameland heeft momenteel zoveel water, dat het kan doorgaan voor een watersportgebied.

Paden zijn ondergelopen, weilanden staan blank, Amelanders kunnen niet meer zonder lieslaarzen bij hun waslijn en bankjes in het bos zijn alleen per kano te bereiken.

Veelvuldige regenval maakt van het eiland een vijver met duinen en dijk er omheen. Niet alleen het eiland maar het hele land heeft wateroverlast. Water uit hoger gelegen gebieden stroomt naar het lage land van Nederland, waardoor de rivieren hoog staan en de uiterwaarden vol lopen. Rijkswaterstaat denkt dat het peil op Nieuwjaarsdag weer gaat dalen.

Op Ameland maakt Wetterskip Fryslân samen met gemeente Ameland een waterplan. Wetterskip integreert dat plan in een nieuw Watergebiedsplan. Dat nieuwe plan lag tot eind november 2012 ter inzage en belanghebbenden konden daar op reageren.

Het ontwerp Watergebiedsplan Ameland is een uitwerking van het Waterbeheerplan 2010-2015 voor Ameland. In het plan staan de knelpunten in het watersysteem beschreven en de maatregelen die het waterschap wil nemen om deze knelpunten op te lossen. Met het plan worden ook het Gewenste peilbeheer (de waterpeilen zoals het waterschap die de komende tien jaar wil hanteren), de normen voor regionale wateroverlast en de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water bepaald.

Faber Beheer

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *