Ameland als energieproeftuin

BALLUM – Gemeente Ameland gaat samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen een innovatief energienet ontwikkelen. Zo’n netwerk, dat vraag en aanbod van duurzame energie voortdurend op elkaar afstemt, is nodig voor de écht duurzame energievoorziening die het eiland voor ogen heeft. Het is bijzonder dat een dergelijk plan voor één heel gebied wordt uitgewerkt. Om dit slimme energienet te kunnen realiseren heeft de gemeente Ameland bij het ministerie van I&M aanvraag gedaan voor de experimenteerstatus. Dit plan is een initiatief van de partners van het Convenant Duurzaam Ameland (gemeente Ameland, Eneco, GasTerra, Hanzehogeschool Groningen/EnTranCe, Liander, NAM, Philips Lighting en TNO).

Ameland heeft al flinke stappen gezet op het gebied van duurzame energie, met onder meer een zonnepark, tientallen brandstofcellen, woningen met hybride warmtepompen en ook zijn op afstand bedienbare en duurzame LED-verlichtingssystemen geplaatst. Desondanks zal de energievoorziening op het eiland de komende jaren nog veel ingrijpender veranderen omdat de opwekking en het gebruik van duurzame energie op het eiland flink zal toenemen. Zo wil NAM de productielocaties voor de kust en op Ameland elektrificeren om het productieproces te verduurzamen. Daarnaast ontstaan op Ameland nog meer duurzame initiatieven, zoals de productie van groen gas en vinden er tegelijkertijd verdere ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing plaats. Op termijn neemt Ameland afscheid van aardgas.

Onderzocht wordt onder andere of de reserve elektriciteitskabel die Ameland verbindt met het vaste land gebruikt kan worden om elektriciteit aan te leveren of af te voeren. Ook wordt bekeken of het gebruiken van twee megawatt brandstofcellen met warmtenetten óf de opwek van meer elektriciteit met duurzame bronnen opties zijn. Gedurende het onderzoek kunnen ook andere ideeën ontstaan onder andere aangedragen door de Amelanders.

Het energieplan moet een volledige verduurzaming op Ameland mogelijk maken en tegelijkertijd zorgen voor oplossingen die het energienet betaalbaar en betrouwbaar houden. Zodanig dat de ruim 3.600 inwoners van Ameland nu en in de toekomst op een veilige, gezonde en prettige manier kunnen wonen en werken op het eiland. Waar energiestromen slim worden uitgewisseld en indien gewenst ook opgeslagen kunnen worden zodat Ameland ook het energievoorzieningsniveau voor het toerisme kwalitatief en kwantitatief continue op peil kan houden. Jaarlijks brengen zo’n 550.000-600.000 gasten uit binnen- en buitenland een bezoek aan Ameland.

Ameland wil grotendeels energie zelfvoorzienend zijn en streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening op het eiland. Om deze duurzaamheidsdoelstellingen te halen is de overstap van fossiele brandstoffen naar energiedragers als elektriciteit en groengas van cruciaal belang. Ameland wil 15 tot 20 jaar voorop lopen in de energietransitie en is nu al een voorbeeld voor de rest van Nederland. De uitkomsten van het onderzoek kunnen een voorbeeld zijn voor gebieden in Nederland waar door de energietransitie vergelijkbare uitdagingen zullen ontstaan.

Bron: Duurzaam Ameland

Vanavond is de Informatieavond voor eilanders en geïnteresseerden over ‘innovatief energienet verdere verduurzaming Ameland’ in het Naturcentrum. Van 19:30 tot 21:00 uur.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *