Ambitiemanifest Waddeneilanden

LEEUWARDEN – Burgemeester Swart van Schiermonnikoog heeft op 5 oktober het Ambitiemanifest Waddeneilanden overhandigd aan gedeputeerde Visser van de provincie Noord-Holland en gedeputeerde Andriesen van de provincie Fryslân. Swart deed dit in Leeuwarden tijdens een minisymposium over duurzame energie op de Waddeneilanden. Het manifest is een oproep aan beide provincies om de duurzame ambities van de eilanden gezamenlijk waar te maken.

Alle Waddeneilanden volledig zelfvoorzienend met een duurzame energie- en watervoorziening in 2020. Deze doelstelling is door de gemeenteraden van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uitgewerkt in een manifest. Het Ambitiemanifest werd overhandigd aan de twee gedeputeerden. Swart deed dit in een verduisterde statenzaal, geholpen door duurzame groene LED-verlichting. De vraag: ‘Hoe kunnen we de ambities gezamenlijk waarmaken?’, stond centraal tijdens het symposium.  

Duurzame Energieteams

Om de ambities van de Waddeneilanden tastbaar te maken, is er in Fryslân gestart met het opzetten van een Duurzaam Energieteam op ieder eiland. Deze DE-teams bestaan uit medewerkers van plaatselijke installatiebedrijven, toeristische bedrijven, natuurorganisaties, woningbouw corporaties en Staatsbosbeheer. In samenwerking met de eilanders zorgt ieder team voor het initiëren, begeleiden en ontwikkelen van draagvlak voor duurzame energieprojecten. Te denken valt aan projecten met betrekking tot duurzame mobiliteit, energiebesparing in de gebouwde omgeving, groen gas, water en energie.

Leader

Er wordt aangehaakt bij bestaande ideeën en acties op en rond de eilanden. Op Texel heeft de Stichting Duurzaam Texel, mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland en de gemeente Texel, al vele projecten uitgevoerd: windmolens, zonne-energie projecten en de energiebesparingcheques. De stichting is een voorbeeld voor de Friese DE-teams, die er ook nauw mee zullen samenwerken. De DE-teams zijn mede gefinancierd door de provincie Fryslân en door Leader, een Europees programma dat het versterken en verder ontwikkelen van het platteland tot doel heeft.

Waddenfonds

Met het Manifest als beleidsbasis zullen de eilanden ook een subsidieaanvraag indienen bij het Waddenfonds, voor het opzetten van een projectbureau dat op professionele wijze invulling geeft aan de ambitie.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *