ALV Amelander Energie Coöperatie 2023

Geplaatst op: 19 mei 2023 - Categorie: Duurzaam & Milieu

HOLLUM - Donderdag 25 mei 2023 houdt de Amelander Energie Coöperatie (AEC) haar algemene ledenvergadering. Deze keer is het in De Welvaart in Hollum. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen van de ALV van 27 oktober 2022.
De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor de concept notulen goed te keuren.
5. Financiële jaarrekening 2022. 
6. Voorstel statutenwijziging.
7. Projecten.
De lopende en toekomstige projecten worden besproken, o.a. Energiepark Ballumerbocht, collectief zonnedak De Lange Dunen en 2Token innovatie.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Na afloop wordt er een presentatie gegeven door Johannes Lankaster over toekomstige warmtenetten. Johannes geeft inzicht in de wereld van warmtenetten vanuit zijn achtergrond bij Stichting Duurzame dorpen. Wat komt er bij een warmtenet kijken, wat zijn de financiële gevaren en de mogelijkheden op Ameland om van het gas af te komen? Luister en discussieer mee!
Bron AEC

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?