ALV 2020 Zorgcoöperatie

HOLLUM – Op 30 november 2020 houdt Zorgcoöperatie Ameland (ZCA) haar algemene ledenvergadering in Ons Hol te Hollum. De aanvang 19.30 uur met een inloop vanaf 19.15 uur. Lid worden van ZCA kan via de website. 

In verband met de huidige coronamaatregelen is de ZCA verplicht een registratieformulier aan te bieden die bezoekers aan de ALV moeten invullen. Hieraan is een gezondheidscheck toegevoegd.

Volgens dezelfde maatregelen mogen er maximaal 30 personen op 1,5 meter afstand op deze avond aanwezig zijn. De ZCA vraagt dan ook opgave van deelnemers voor 25 november.

Aanmelden voor de ALV kan bij Martine Wildervank, via een telefoontje of Whatsappbericht naar het nummer 06-52343200 of door een mailbericht te sturen naar secretaris@zorgcooperatieameland.nl

De agenda van de bijeenkomst

 1. Welkom door de voorzitter/ vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Wat gebeurt er binnen onze samenwerkingsverbanden
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag en benoeming kascommissie
 6. Aanbieding jaarverslag en jaarplanning
 7. Bestuursverkiezing waarvoor goedkeuring van de leden

  Aftredend wegens onverenigbare functies voorzitter Piet IJnsen. De Raad van Commissarissen stelt voor als kandidaat voor deze vacature te benoemen Richard Bunicich. Daarnaast is er nog een vacature in het Bestuur, hiervoor wordt kandidaat gesteld Eduard Visser.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *