Als de duinen breken

HOLLUM – Wat gebeurt er, als de duinen breken? De duinen aan de noordwestkant van Ameland zijn doorgebroken, maar tot paniek leidt dit allerminst. Het gebied van De Lange Dunen heeft door de doorbraak de kans te ontwateren en met een hoge vloed kan er zout water instromen. Dat is helemaal niet zo onvoordelig. De Lange Dunen zijn heel erg nat, door alle regenval van de laatste tijd.

Het zoute water stroomt niet makkelijk het gebied binnen, want het strand ligt lager dan De Lange Dunen. Alleen een hoge vloed of stormgolven kunnen die trap nemen. Als dat gebeurt dan wordt het rietveld brak en komt er meer zoutminnende vegetatie. Bijkomend voordeel is dat sommige struiken die in 'zoete' omstandigheden welig tieren dan het loodje leggen.

Een dergelijk duindoorbraak met overspoeling van de vlakte tussen nieuwe en oude duinen komt aan de noordwestkant van het eiland in een cyclus van 80 jaar voor. Tachtig jaar geleden kwam het Noordzeewater regelmatig tot aan de oude duinen. Zestig jaar geleden werd een tweede duinenrij als kustbescherming aangelegd. Deze buitenste duinenrij is van dinsdag 17 op woensdag 18 doorgebroken. De oude duinen staan als een buffer tussen zee en het bewoonde deel van het eiland en houden de dorpen en kampeerterreinen droog.

Een punt van zorg is de oude NAM-locatie. Het platform van de oude locatie komt steeeds dichter bij de duinrand te liggen. De NAM is bezig met het maken van plannen voor het opruimen en saneren van het platform. Dat zal naar verwachting dit najaar gebeuren. Voor het beheer van de kust zijn er geen directe risico’s, zegt Baudina Feenstra-Schaafsma van Rijkswaterstaat Noord Nederland. Het afbreken van platen zal niet snel gebeuren, denkt RWS, daarvoor ligt de locatie te hoog. Mocht dat toch gebeuren is dat op zich niet erg, maar geeft uiteraard wel opruimwerk.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *