Alles wat je moet weten over een RI&E

– IM – Een RI&E, ofwel Risico Inventarisatie & Evaluatie, is een systematische analyse van de arbeidsrisico’s binnen een organisatie. Hierbij worden alle potentiële gevaren in kaart gebracht en geëvalueerd. Vervolgens worden er maatregelen genomen om deze risico’s te mitigeren. Het uitvoeren van een RI&E is belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en het is de taak van werkgevers om een veilige werkomgeving te creëren. Daarnaast is een RI&E wettelijk verplicht onder de Arbowet voor elke organisatie met personeel.

De verantwoordelijkheid van RI&E

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een RI&E ligt dus bij de werkgever. Dit houdt in dat de werkgever de RI&E moet opstellen, uitvoeren en evalueren. Daarnaast moet de werkgever ook zorgen voor de implementatie van de maatregelen die uit de RI&E naar voren zijn gekomen.

Hoe vaak een RI&E

De frequentie waarmee een RI&E uitgevoerd moet worden, hangt af van verschillende factoren. Zo moeten organisaties met meer dan 25 werknemers de RI&E minimaal eens in de vier jaar uitvoeren. Bij veranderingen in de organisatie of de werkomgeving kan het echter nodig zijn om de RI&E eerder uit te voeren. Ook als er zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan, is het verstandig om de RI&E te herzien en waar nodig aan te passen.

Hoe ziet een RI&E eruit?

Een RI&E bestaat uit verschillende stappen. Ten eerste wordt er een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke risico’s binnen de organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de fysieke omgeving, de arbeidsomstandigheden en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Vervolgens wordt er geëvalueerd welke risico’s het meest urgent zijn en waar de grootste gevaren schuilen. Daarna worden er maatregelen opgesteld om de risico’s te minimaliseren. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het aanpassen van de werkomgeving, het veranderen van werkzaamheden of het verstrekken van beschermingsmiddelen. Tot slot moeten de maatregelen geïmplementeerd worden. Je kunt de RI&E opstelling trouwens ook overlaten aan professionals als dit een grote uitdaging voor je zal zijn. Meer weten? Hier vind je meer informatie over RI&E laten uitvoeren door experts!

RI&E implementeren: aandachtspunten

Bij de implementatie van RI&E zijn er verschillende aandachtspunten om rekening mee te houden. Zo is het belangrijk om het plan van aanpak op te stellen op basis van de uitkomsten van de RI&E. Let daarbij op dat alle maatregelen duidelijk zijn geformuleerd en praktisch uitvoerbaar zijn. Daarnaast is het essentieel om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en draagvlak te creëren voor de maatregelen. Ga dus ook echt met de werknemers in gesprek hierover. Verder moeten de verantwoordelijkheden en taken van de betrokken partijen duidelijk zijn vastgelegd en gecommuniceerd worden. Tot slot is het belangrijk om de voortgang van de implementatie te monitoren en regelmatig te evalueren om bij te sturen waar nodig.

 

– Ingezonden Mededeling – 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *