Algemeen Belang Ameland verduidelijkt

HOLLUM – Algemeen Belang Ameland hield zich tijdens de informatie van de afgelopen weken stil. Tot vandaag. ABA schetst de gang van zaken van het informatoeproces tot nu toe.

"Ameland 10 Mei 2017.

Algemeen Belang Ameland geeft uitleg over haar rol in de politieke problemen op Ameland de afgelopen maand.

Begin april is er met ons contact opgenomen door de informateurs met het verzoek mee te werken om een stabiele coalitie op te tuigen op Ameland.

Dhr. IJnsen heeft hier op geantwoord dat we daar toe bereid waren.

Vervolgens hebben we lang niets meer gehoord tot er omstreeks 21 april een telefoontje kwam met de mededeling dat er een minderheidscoalitie zou worden opgetuigd samen met de PvdA.

Via de pers hebben we later vernomen dat een en ander toch mislukt was.

Begin mei kwam er een telefoontje van de informateurs met het dringende verzoek mee te helpen, want we waren de laatste mogelijkheid om te komen tot…

Er was echter één maar en dat was dat onze beoogde wethouder, Dhr. IJnsen niet aan mocht schuiven en dat we op zoek zouden moeten naar een vervanger om mee te kunnen doen.

Dat was voor ons de bekende druppel om af te haken.

De leden van ABA hebben Piet IJnsen aangewezen als beoogd wethouder voor de partij en ook zij alleen kunnen daar een ander standpunt in gaan nemen.

Niet de informateurs of wie dan ook.

CDA en VVD zagen het dus niet zitten om samen met ABA een coalitie te vormen waardoor een meerderheid zou zijn ontstaan.

Wij hopen dat beide partijen zich gerealiseerd hebben dat ze hiermee een groot risico hebben genomen nu ABA samen met A’82 de formatie overgenomen heeft.

De roep om Ameland bestuurlijk weer op de kaart te zetten heeft geresulteerd in deze samenwerking waarin wij alle vertrouwen hebben dat dit zal leiden tot een stabiele regering tot de verkiezingen volgend jaar maart 2018 en wellicht langer.

De fractie van Algemeen Belang Ameland."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *