Algemeen Belang Ameland legt uit

HOLLUM – Algemeen Belang Ameland (ABA), de partij die met winst de gemeenteraadsverkiezingen afsloot en naast de coalitie belandde, legt aan leden en belangstellenden de rol van de partij bij de coalitievorming uit. In een zaaltje van hotel Amelander Kaap in Hollum, wordt de bijeenkomst door een vijftigtal mensen bezocht. De stoelen zijn goed bezet. 'Meer stoelen dan zetels,' grapt een der aanwezigen.

Gerard Vloedgraven, voorzitter van ABA, geeft fractievoorzitter Piet IJnsen het woord. “De man met het fotografisch geheugen,” noemt Vloedgraven hem, de man die zich al 30 jaar het vuur uit de sloffen loopt voor de partij.

IJnsen vertelt dat ABA in maart 2013 startte met de voorbereidingen van de campagne voor de verkiezingen in maart 2014. In januari werd op de ledenvergadering de lijst, lijsttrekker en beoogd wethouder vastgesteld. Door alle voorbereidingen heen liep het BING-onderzoek. 'U weet wel, over dat bewuste schuurtje.' De partij wist toen nog niet of de kwestie in het nadeel of voordeel voor de partij uit zou pakken. 'Het heeft goed uitgepakt,' kan IJnsen nu wel stellen. Zijn partij werd met A’82 de grootste en hij kreeg als lijsttrekker de meeste voorkeurstemmen van allemaal. Voorzitter Vloedgraven was optimistisch. Ter voorbereiding op mogelijke coalitieonderhandelingen werden er ondermeer gesprekken met Nico Oud van CDA gevoerd. Vloedgraven investeerde in het uitpraten van kwesties en het effenen van het pad der samenwerking. De ABA-voorzitter meende dat daarna alles tussen CDA en ABA was uitgepraat. De lei was schoon, dacht hij.

Op 18 maart 2014, daags voor de verkiezingen, werd Vloedgraven op het gemeentehuis aangesproken door burgemeester Albert de Hoop over het ronselen van twee stemmen door een ABA-lid. De ABA-voorzitter was bekend met de gang van zaken rondom de twee bewuste volmachten en probeerde de burgemeester te overtuigen van de rechtmatigheid van de zaak. Toen bleek dat de burgemeester daar niet van wilde weten en dat er aangifte was gedaan, besloot Vloedgraven de twee biljetten nog voor de verkiezingsdag te vernietigen.

De verkiezingen verliepen goed, maar de stemmentellerij was minder feestelijk. 'Er werd geteld, nog eens geteld en er werd een envelop opengemaakt,' haalt IJnsen de gebeurtenissen van die avond nog eens op. 'Daar is iets gebeurd dat het daglicht niet kan verdragen.' ABA diende nog bezwaar in, maar dat werd ongegrond verklaard. De uitslag van de verkiezing werd op 21 maart officieel vastgesteld, want een stem meer of minder had aan de zeteltoedeling niets veranderd. IJnsen: 'Het was niet juist, maar we hebben ons erbij neergelegd.'

Will Bakema (A’82) en Piet IJnsen werden nog door de burgemeester uitgenodigd voor een onderhoud met de strekking dat het fijn zou zijn als beide fractievoorzitters over hun eigen schaduw heen zouden kunnen stappen en het gesprek met elkaar aan zouden gaan. ABA nam direct het initiatief. Bakema zegde toe wel om de tafel te willen maar dat A’82 ook met andere partijen ging praten. Het oriënterende gesprek tussen ABA en A’82 vond een paar dagen later plaats. Toen bleek dat A’82 eerst een consultatieronde met andere partijen wilde ging ABA zijn eigen weg en consulteerde PvdA, CDA en VVD. Intussen werd er een informateur aangesteld, die met het advies kwam dat de beide grootste partijen het samen moesten proberen. Als dat niet zou lukken, dan moest A’82 eens gaan kijken naar het CDA en nog een derde partij. Tijdens de bijeenkomst waar informateur Bert Swart zijn advies uitbracht, hoorde ABA voor het eerst dat CDA een coalitie met ABA uitsloot. Het werd gevoeld als een dolk in de rug.

Voorzitter van A’82, Tonny de Jong, ging in gesprek met voorzitter Vloedgraven. 'We werden met een aantal smoesjes afgescheept. Toen stonden we aan de zijlijn.'

In de tussentijd beijverde Vloedgraven zich ook voor een soepelere samenwerking tussen burgemeester Albert de Hoop en Piet IJnsen. De twee accorderen niet geweldig. Hij regelde een gesprek dat volgens ABA goed verliep. Nico Oud was daarbij aanwezig en met een handdruk namen de mannen afscheid. Vloedgraven vroeg toen ook aan Oud waarom CDA niet met ABA wilde regeren. 'Hij draaide er wat omheen.' Oud zou zijn ervaringen bespreken met het CDA-bestuur en er na de Paasdagen op terugkomen. De CDA-voorman liet niets horen en verwijt ABA "niet meer aan de deur geklopt te hebben." Toen ABA vervolgens weer aanklopte bij het CDA en vroeg waar het breekpunt lag, kwam daar van CDA-zijde geen duidelijkheid over. Na een gesprek dat IJnsen had met ex-raadslid Theo Faber (CDA) werd duidelijk dat er al voor de verkiezingen was afgesproken dat CDA niet met ABA in zee zou gaan, hoe de verkiezingen ook zouden uitpakken.

Op 30 mei was er weer een bijeenkomst met A’82. Intussen had het CDA de dramatisch verlopen ledenvergadering van 28 mei achter de rug, waar twee fractieleden waren opgestapt. ABA had ook contact met PvdA en VVD en de algemene indruk was dat A’82 ABA gebruikte als drukmiddel voor het CDA. Op 30 mei sprak ABA met A’82 in een bijeenkomst waar fractieleider Bakema niet aanwezig was. Het bleek dat hij op datzelfde moment live op Omrop Fryslân verkondigde de besprekingen met het CDA voort te zetten.

Tegelijkertijd kreeg IJnsen de vraag of hij mee wilde werken aan een integriteitonderzoek en of ABA een tweede kandidaat achter de hand had mocht hij niet door die toets komen. IJnsen zei niets te verbergen te hebben en uiteraard meewerkte aan een onderzoek en dat ABA ook een tweede kandidaat heeft. 'Hebben jullie wel een tweede kandidaat?' stelde hij de wedervraag.

Op 4 juni bleek dat de meerderheid van A’82 in Piet IJnsen een te groot struikelblok zag. Het gesprek werd beëindigd en ABA stond weer aan de zijlijn. Op 12 juni was de coalitie A’82, CDA met VVD als derde partij rond.

Voorzitter Vloedgraven sluit af met de woorden dat ABA nog steeds een hechte club is. 'Wij vormen nog steeds één blok. Wij willen ons positief inzetten voor de belangen van de Amelanders.' Vol goede moed pakt ABA weer vier jaar oppositie. Maandag 30 juni wordt het nieuwe college beëdigd, is het plan. Vloedgraven: '’t Is nog geen maandag.'

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *