Algemeen Belang Ameland boos op Bleker

HOLLUM – Algemeen Belang Ameland (ABA) is boos op Henk Bleker. De staatssecretaris van EL&I verbiedt het vissen met staandwant langs de Noordzeekustzone naar aanleiding van het bruinvisbeschermingsplan.

De Amelander politieke groepering ABA wil alle onderhandelingen en medewerking aan het op te stellen beheerplan Natura 2000 op schorten, totdat er gedegen onderzoek op de eilanden is gedaan over de eventuele bijvangst van bruinvissen in staandwant visserij zoals die plaats vindt op de eilanden.

ABA wil dit tevens voorleggen aan de raden van de VAST-eilandgemeenten, het samenwerkingsverband tussen de vier Friese Waddeneilanden.

De staatssecretaris moet afblijven van het vissen met een netje door de hobbyvissers op de eilanden, meent ABA. “In het kader van Natura 2000 was het de bedoeling alle historisch medegebruik zoals dat voor 2005 op de eilanden gemeengoed was, ongemoeid zou worden gelaten. Opstellers van de beheersplannen van Natura 2000 hebben steeds gezegd dat deze manier van vissen geen significante gevolgen heeft voor wat dan ook,” stelt ABA. Er is nog nooit een bruinvis in de door eilanders gebruikte netten gevangen. ABA vindt het onterecht dat Blekers verbod indruist tegen eerder uitgebracht advies van een adviescommissie om staandwantvisserij onder voorwaarden toe te staan en twijfelt of alle aspecten zijn meegenomen in het vorige week verschenen bruinvisbeschermingsplan.

De fractie had een motie voorbereid om medewerking aan Natura 2000 tot nadere orde op te schorten, maar houdt deze motie aan tot de volgende raadsvergadering van 19 december. Op 12 december is er nog een gesprek met het ministerie van EL&I over de kwestie. ABA wacht dat gesprek af.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *