Albert de Hoop erelid KIMO

LERWICK – KIMO International, de internationale milieuorganisatie waar Ameland lid van is, heeft oud-burgemeester Albert de Hoop van Ameland benoemd tot erelid. De Hoop is oud-voorzitter van KIMO International.

In 2008 werd Albert de Hoop gekozen tot voorzitter van KIMO International. Op 26 september 2008 hanteerde hij op een KIMO-congres in Esbjerg voor het eerst de voorzittershamer. In die vergadering werd ondermeer een resolutie aangenomen die uit de koker van de voorzitter zelf kwam. De KIMO-deelnemende landen vragen in die resolutie aan de Europese commissie om maatregelen te nemen voor een veiliger vervoer van zeecontainers.

KIMO International is een in 1990 in Esbjerg, Denemarken opgerichte organisatie die strijdt tegen de vervuiling van de Noordzee, Ierse zee, Noordoostelijke Atlantische oceaan en de Poolzee. KIMO heeft meer dan 70 leden in 7 landen waaronder Engeland, Zweden, Denemarken, Nederland, België en Duitsland. De Deense afkorting KIMO staat voor 'Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon' en is een non gouvernementele internationale milieuorganisatie van lokale autoriteiten. In 2012 gaf De Hoop het voorzittersstokje door maar lid van KIMO. Met het aftreden als burgemeester verdween dat lidmaatschap. Daar heeft hij het erelidmaatschap voor terug.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *