Akkoord natuurorganisaties en mosselvissers

's-GRAVELAND – Natuurorganisaties, mosselvissers en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben onder leiding van oud minister Hans Alders afspraken gemaakt voor de toekomst om de natuur te herstellen en op een duurzame manier mosselzaad te verzamelen. Met deze afspraken, die voortborduren op eerdere afspraken uit 2008, is er toekomstperspectief voor de mosselsector en gaat de natuur in de Waddenzee er op vooruit. Het akkoord is vandaag aangeboden aan de minister van LNV Carola Schouten.

Door op een andere manier mosselzaad te gaan verzamelen zal er een afname zijn van bodemberoerende visserij. De mosselvissers gaan het vangen van mosselzaad met gebruik van zogenaamde mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) uitbreiden waardoor ze de bodem van de Waddenzee met rust kunnen laten en de natuur onder water zich kan herstellen.

Als gevolg van deze techniek zal het deel van de Waddenzee waar de bodem rust krijgt zich de komende twee jaar kunnen uitbreiden van 30% nu naar 50% in 2022 om vervolgens in 2029 helemaal vrij te zijn van bodemberoerende mosselzaadvisserij. En daar zit de directe winst voor de natuur. Naast het stapsgewijs uitbreiden van gesloten gebieden in de westelijke Waddenzee (oost is al gesloten) wordt ook actief gewerkt aan natuurherstel.

Boswachter Erik Jansen van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog is blij met dit resultaat: “ Wij hebben gezien dat met het verdwijnen van deze visserij ten zuiden van het eiland er direct herstel plaatsvond van de natuurlijke mosselbanken. Dat gaat erg langzaam, maar ik herinner me nog van vroeger dat de Waddenzee geen kale vlakke plaat was zoals ze er nu bij ligt, maar dat er op het drooggevallen wad aan de horizon overal reliëf te zien was van natuurlijke schelpenbanken. Voor de natuur zijn dat hele waardevolle plekken waar veel dieren leven”. Boswachter Eckard Boot op Texel valt hem daarin bij: “natuurlijke schelpen banken zijn plekken waar vissen, zeepaardjes, krabben en wieren kunnen leven. Voor de vogels die voedsel zoeken in de Waddenzee is een toename van natuurlijke schelpenbanken goed nieuws. Ze maken de Waddenzee afwisselender en vergroten daarmee de biodiversiteit”. Beide boswachters zijn blij met dit resultaat en hopen dat de afspraak om in de Waddenzee in 2029 helemaal te stoppen met de oude manier vissen naar mosselzaad gehaald wordt.

Het ministerie van LNV komt de vissers daarbij op twee manieren tegemoet, namelijk door het verlenen van korting op de huurprijs voor mosselkweekpercelen en door het beschikbaar stellen van geld aan de sector voor onderzoeken naar alternatieve manieren van mosselkweek in de Noordzee en de Zeeuwse voordelta. Die innovatieve manier van mosselkweek hangt in de waterkolom en is een techniek die elders in de wereld succesvol wordt toegepast.

De Waddenzee is een uniek natuurgebied met Unesco status en wereldwijd belangrijk in het voortbestaan van vogels. De bescherming van dit gebied laat nog steeds te wensen over, maar dit convenant tussen de mosselvissers, natuurorganisaties en het ministerie van LNV is een belangrijk akkoord onderweg naar een natuurlijkere Waddenzee.

Bron Natuurmonumenten

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *