Aftrap convenant Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden 

BALLUM – Vervoer zonder uitstoot op de Waddeneilanden, uiterlijk in 2025. Dat is de ambitie die de vijf Waddengemeenten uitspreken met het ondertekenen van het convenant 'Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden'. Om deze doelstelling te bereiken, zijn in het convenant diverse concrete acties opgenomen waarmee de eilanden in 2019 al een start maken. Namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, waarin de gemeente Ameland participeert, ondertekende burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog het convenant tijdens de aftrap van de eerste concrete actie: een demonstratiedag voor emissievrij vervoer. “Het convenant past in de ambitie van de Waddeneilanden om koploper te zijn in de energietransitie”, aldus burgemeester Van Gent. “Daarbij zijn wij als Waddeneilanden ons bewust om de footprint van vervoer zoveel mogelijk te minimaliseren”.

Er gebeurt al veel op de eilanden op het gebied van emissievrij  vervoer, en het convenant is bedoeld om er nog een extra schepje bovenop te doen.  Een aantal concrete maatregelen moet ertoe leiden dat nog meer mensen gebruik gaan maken van emissievrij  vervoer. Zo start ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV in samenspraak met de vijf gemeenten een helpdesk voor ondernemers met vragen over emissievrij vervoer. Ook faciliteren de eilandgemeenten aanbieders van zero emissie voertuigen om op elk eiland demonstratiedagen te organiseren. De eerste werd vandaag 7 februari 2019 georganiseerd op Schiermonnikoog. Een andere actie uit het convenant is dat sommige eilanden het toegangs- en ontheffingenbeleid op de eilanden heroverwegen. Daarbij wordt bovendien onderzocht of extra privileges voor zero emissie vervoer mogelijk zijn. Ook geven gemeenten aan dat zij bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s altijd een zero emissie alternatief in overweging nemen en faciliteren ze, waar mogelijk, de aanvraag van oplaadpunten. 

Om aan te sluiten bij de landelijke ambities willen de Waddeneilanden gezamenlijk deelnemen aan de ‘Green Deal Zero Emissie (Stand)logistiek’ (Green Deal ZES), een landelijke afspraak waarin diverse overheden en bedrijven projecten uitvoeren om de logistiek te verduurzamen. Daarbij onderzoeken de gemeenten of ze gebruik kunnen maken van landelijke subsidieregelingen, die de inzet van emissievrij vervoer versnellen.

Bron: De Waddeneilanden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *