Afscheid van het onderwijs

BALLUM – Olga Wouters, tot voor kort directeur van het openbaar primair onderwijs op Ameland, nam aan het einde van het afgelopen schooljaar afscheid van het onderwijs. Ze geniet sindsdien haar pensioen.

Wouters heeft een jarenlange carrière in het onderwijs achter de rug. Niet alleen op Ameland, al is ze daar begonnen en werkte ze daar tot slot. Daartussenin stond ze in Makkinga, op Schiermonnikoog en Texel, in Dedemsvaart en Hardenberg voor de klas of was ze in een directiefunctie betrokken bij het onderwijs.

Wouters, katholiek opgevoed, koos voor openbaar onderwijs, de scholen waar iedereen naartoe kan, ongeacht geloof, sekse en identiteit. “Dat bewaak ik,” zegt Wouters helder. Ze is ook de vrouw die altijd vragen blijft stellen. “Is dat wel zo?” vraagt ze dan als iemand iets stelligs beweert. Het is haar grondhouding, in gesprek gaan en vragen stellen. Daar bereik je wat haar betreft het meeste mee. “Wat heb je vandaag geleerd?” Dat is ook een vraag die ze graag stelt, Albert Einstein indachtig. Ze vindt het een geruststelling dat in een gemeente, ook op Ameland, er altijd openbaar primair onderwijs zal zijn. Als scholen te klein worden, dan is de openbare school de laatste school die in een gemeente sluit. Ze is allergisch voor groepen en clubs die anderen buitensluiten. Overal waar ze werkte ontmoette ze hetzelfde stramien: loopgraven, mensen die zich achter stellingen verschansen. “Dan ligt de discussie plat.” Het is haar doel om daar beweging in te krijgen, om contact te herstellen en bruggen te bouwen. Het begint allemaal met communiceren, weet Wouters. Er is vaak angst om te praten en angst om te horen wat je niet wilt horen. Zij is niet te bang om de vinger op de zere plek te leggen en mensen te stimuleren de loopgraven te verlaten en elkaar tegemoet te treden. Met open vizier.

In 2000 kocht ze met haar levensgezel Ari van Hardenveld het huis aan de Camminghastraat in Ballum. Ze was terug waar ze als kind speelde en als kleuterjuf begon. Ze werkte in 2000 nog in Hardenberg en was alleen de weekenden op het eiland. In 2012 stond ze voor een keuze. De scholen in Hardenberg moesten fuseren met die in Coevorden en er lag een nieuwe baan in het verschiet. In die tijd werd haar de baan aangeboden die de laatste van haar carrière zou worden: directeur van Openbaar Primair Onderwijs Ameland. De keuze werd snel gemaakt. Het werd een waardevolle afsluiting. Ze vroeg volledig vertrouwen van het schoolbestuur en kreeg dat.

De nieuwe directeur werkte drie jaar lang samen met de schoolcoördinatoren, teams, ambtelijke ondersteuning en bestuursleden aan het beste onderwijs voor de kinderen die naar ’t Ienster in Ballum en De Schakel in Hollum kwamen voor hun eerste stappen in hùn schoolloopbaan. “De kinderen werkten hard en er zitten goede leidinggevenden in het team, zodat de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen,” zegt Wouters. Ze is trots op wat ‘haar’ scholen hebben gepresteerd. Ze werkte met haar team aan de schoolprestaties en dat werd beloond door de inspectie met mooie rapporten. Het onderwijs op de rit, de financiën op orde: Olga Wouters draagt met een gerust hart de beide scholen over aan haar opvolger Bernard Kamsma. De directeur van de Burgemeester Waldaschool neemt ook de leiding van het openbaar basisonderwijs van Ameland op zich.

Wouters zal zich niet vervelen. Ze gaat regelmatig op haar kleinkinderen passen, wol spinnen, handlezen en mooie wandelpaden aanleggen. Heb respect voor elkaars kwaliteiten, blijf vragen stellen en blijf geloven in je kracht: dàt geeft ze mee aan de kinderen, hun ouders en het team onderwijzers. En haar ideaal? Dat is bundeling van scholen, zodat de kinderen onverdeeld naar school kunnen. Eerst op Ameland en uiteindelijk Waddenbreed.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *