AEC wil Ameland zelfvoorzienend maken met duurzame energie

De AEC (Amelander Energie Coöperatie) is een eilander coöperatie die dichtbij de burger staat en met opbrengsten duurzame projecten op Ameland realiseert. Daarnaast  levert AEC een actieve lokale bijdrage aan de bewustwording van energieverbruik en het bevorderen van energiebesparende maatregelen. Ook voor het aankomende jaar staan er weer duurzame projecten op de planning. Directeur van AEC, Johan Kiewiet, vertelt. 

Met elkaar naar een duurzame samenleving

“De AEC is een burgercoöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat alle opbrengsten ook weer terugkomen bij het eiland, door met de opbrengsten nieuwe duurzame projecten te realiseren, waarmee Ameland zelfvoorzienend kan worden door middel van duurzame energie. Die overgang naar een duurzame samenleving zullen we samen voor elkaar moeten krijgen; met elkaar, voor elkaar en van elkaar is dan ook het motto. Daarom vinden wij het belangrijk dat de Amelanders en iedereen die binding met Ameland heeft,  kan meedenken, meepraten en meebeslissen over de stappen van de coöperatie. Mensen kunnen dus klant worden van AEC en op die manier een steentje bijdragen aan het verduurzamen van het eiland, maar ze kunnen tevens lid worden van AEC en zo mede het beleid bepalen van de coöperatie.”

Power to the many

De Amelander Energie Coöperatie is al bijna vijftien jaar bezig om Ameland zelfvoorzienend te maken met duurzame energie. Inmiddels neemt ongeveer een derde van alle huizen op Ameland stroom en/of gas af via AEC. Het ledenaantal is gestaag gegroeid tot 320 leden. “We hopen dat nog meer mensen samen met AEC willen werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot op Ameland. In ons streven naar een 100% groene energievoorziening op Ameland maken we stappen, maar er is meer nodig. Op dit moment ontwikkelen we samen met gemeente Ameland en Wetterskip Fryslân een nieuw zonnepark op de voormalige vuilstort in de Ballumerbocht. Deze zonnepanelen willen we direct koppelen aan de Amelanders zodat zij stroom kunnen gebruiken van zonnepanelen die niet op hun dak, maar elders liggen.”

Voortrekkersrol

“We hebben op het ogenblik dan misschien wel een voortrekkersrol als het over energietransitie gaat, en Amelanders zijn er trots op dat we op Ameland daarin een voorbeeldfunctie vervullen voor andere provincies en eilanden.” Zo heeft de AEC in 2016 samen met energieleverancier Eneco en gemeente Ameland het eerste grondgebonden zonnepark van Nederland gebouwd en in gebruik genomen. Op tienhectare zijn 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd. “Maar er is nog een wereld te winnen. Een deel van de mensen kiest voor verduurzaming omdat het financieel aantrekkelijk is en gestimuleerd wordt, en ander deel kiest voor AEC vanuit Amelands-liefde, en nog een deel omdat zij daadwerkelijk groene ideeën hebben. Maar verreweg het grootste gedeelte kijkt de aap uit de boom en wil enkel het goedkoopste aanbod, ongeacht of dit een duurzame keuze is of niet. De klimaatcrisis houdt de Amelander wel bezig, maar tegelijkertijd is het ook nog steeds een ver-van-mijn-bed-show. De overstromingen in Limburg waren kennelijk nog niet dichtbij genoeg. Maar als je denkt dat wij de dans gaan ontspringen, dan ben je naïef.”

De klimaatcrisis houdt de Amelander wel bezig, maar tegelijkertijd is het ook nog steeds een ver-van-mijn-bed-show.

Podcast en onderwatervlieger

“Dit jaar zijn we begonnen met een podcast, waarin we mensen interviewen die op hun eigen manier bezig zijn met een zelfvoorzienend en duurzaam Ameland. Dat kan zijn op het gebied van zorg, voedsel of een heel ander gebied. We spraken bijvoorbeeld al met Eva Visser van de Amelander Bierbrouwerij, met Ab Kiewied die een ecocamping runt in Ballum en met Fabian Kok, een van de initiatiefnemers van de Amelander Veerdienst. Daarnaast hebben we momenteel een ondersteunende rol bij het testen van de onderwatervlieger van SeaQurrent.”

Deze getijdevlieger beweegt door de stroming van links naar rechts, als een vlieger en wekt dankzij deze trekkracht die een hydromotor aandrijft en daarmee een generator, groene stroom op. 
“Zodra dat mogelijk is, zal deze stroom ook via ons geleverd worden aan de Amelanders.”

Meer informatie over AEC en alle projecten vind je op www.amelandenergie.nl

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 333

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *