AEC stapt uit Us Koöperaasje

BUREN – Het bestuur van de Amelander Energie Coo¨peratie (AEC) stapt uit Us Koöperaasje. De AEC heeft het lidmaatschap per 1 januari 2023 opgezegd. De AEC ziet te weinig perspectief voor Us Koöperaasje.

De AEC baseert dat op de conceptbegroting 2023 en het activiteitenplan voor de periode na de subsidie van de provincie. "In het activiteitenplan is onvoldoende aandacht voor de periode na de subsidie van de provincie, oftewel er zijn geen duidelijke acties om een solide begroting in 2025 te hebben", schrijft Johan Kiewiet van AEC aan Us Koöperaasje.

"In de conceptbegroting 2023 is € 120.000 begroot voor bemensing van het verenigingsbureau. Het voornemen is om drie zzp’ers te contracteren die moeten vergaderen in de RES (Regionale Energiestrategie – red.) en de koepeloverleggen. Ook moeten zij de coo¨peraties gaan verbinden, kennis delen en belangen behartigen. Wij zien in dit voornemen een gevaar dat het verenigingsbureau een bureaucratische organisatie wordt en de middelen belangrijker lijken te worden dan de doelen. De contributieverhoging staat dan ook in geen verhouding tot wat er geleverd wordt of gaat worden. De lasten zijn met name voor de kleine coöperaties niet in verhouding."

"De AEC heeft steeds belangeloos haar kennis en directeur beschikbaar gesteld voor hulp aan andere coo¨peraties. Vanuit een intrinsieke motivatie bieden wij ook nu alle coöperaties aan onze kennis te delen en hun vragen kosteloos te beantwoorden. AEC vindt dat het geld van het verenigingsbureau beter besteed kan worden aan uitbreiden van het aantal coöperaties. Dit te realiseren door de dorps-/wijkbelangen aan te schrijven, kartrekkers te zoeken en deze te ondersteunen."

AEC blijft wederverkoper van Energie VanOns met bijna 1000 klanten, maar zal niet meer te vinden zijn onder Fryslân maar onder 'overige', laat directeur AEC Johan Kiewiet weten.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *